Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
30.09.2014 13:24:16

Skjema

Diverse skjema

De fleste skjemaene er i PDF-format og noen kan ta litt tid å laste ned. Søknadsskjemaene finner du nedenfor, fordelt på ansvarsområde, eller under vedlegg i høyre marg. Du må skrive ut skjemaene før utfylling, og de kan ikke sendes elektronisk. 

NB! Gjøvik kommunes postadresse er:

Gjøvik kommue,
Postboks 630
2810 Gjøvik

 

Ledige stillinger

 

Søknadsskjema Tjenesteenheten HO 2013 Søk om tjenester i hjemmet, plass i institusjon, matombringing, dagaktivitet, støttekontakt, avlastning, bolig, omsorgslønn, BPA, IP

 

Barnehage:

Barn og familie

Bevillinger:

Bolig

Brannvesen

Byggesak

Helse og omsorg: 

Kultur:

 

Landbruk (Plan og utvikling)

Oppmåling:

Skole:

Trafikk:

Vann, avløp og renovasjon (VAR)

 

 

Veg:

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb