Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
21.05.2010 10:09:33

VELKOMMEN TIL GJØVIK KOMMUNE

Nedenfor finner du informasjon om aktuelle temaer, og lenker til en del av våre mest benyttede tjenester. Ønsker du større skrift, klikker du her. Er det noe du savner, kan du sende oss en mail

Byfest

BYFEST 6. september

Program for dagen Program for dagen

SkolebarnTRYGG TRAFIKK:

La barna sykle eller gå til skolen!

 STYRING OG STATUS
 Styringshjul 2014-15 
       Kommunal planstrategi   
       
Langtidsplan
       Styringsdokument     
       Års-/statusrapport 
       Nøkkeltallshefte 2013
 

 PLANER OG PROSJEKT   
 Kommuneplanhjulet
 
       Ny byutvikling - strategi
       Prosjekter i sentrum
       Helse- / omsorgsplan        
       Reguleringsplaner     
       Diverse planer  

 ØKONOMI
 Gebyr og avgifter 2014    
      
Skatt og KID-nummer
       Eiendomsskatt
       Fonds og legater

 BYGGE? 
 
Byggesøknad       
      
Nye regler - byggesak 
       
Ledige tomter
       Kart
       Husbanken
       Husbanken - bostøtte
       Barnerepresentant (pbl)

TEKNISKE TJENESTER
Vann, avløp og renovasjon
      
Tømmekalender 2014
      Gravearbeid i kommunen

Trafikk og parkering
      Veg
      Park
      Trafikksikkerhetsplan 2013-16

 LANDBRUK OG MILJØ
 
Landbruk og naturforvalt.   
      
Jakt og fiske  
     
Næringsutvikling

Telefon: 61 17 74 40Veterinærvakt

 BARN OG UNGE
 
Barnehage       
       Skole (m/skolerute)
   
       Helsestasjon       
       
Ungdomsavdelingen       
       
Barnevern       
       
PP-tjenesten
       Logopedtjenesten
       Tverrfaglig familieteam
      
Digitale barnetråkk 
       Kunst- og kulturskole    

Omsorgstjenester OMSORG
 Omsorgstjenester
 Hjemmetjenesten       
       Sykehjem       
       Tilrettelagte tjenester
       Helse- og omsorgsplan       
       Kreftomsorg
       Demensomsorg
       Omsorgssentrene

HELSE 
Helsestasjon 
       Legetjenester 
     
      
Seksjon Helse
       Frisklivssentralen       
       
Fysio- og ergoterapi 
       
Rådgivningtjenesten 65+ 
       Innsatsteam      
      
Psykisk helse       
      
Feltpleie (rus)  
       Tekniske hjelpemidler
 
       Folkehelse

 IDRETT OG FRILUFT
 
Idrett       
       
Friluftsliv       
       
Stadion og baner

       Kommuneskogen 
Sykkelbyen Gjøvik

KULTUR      
Kulturkalender

      
Kunst- og kulturskolen      
      
Internasjonal kommune      
      
Frivilligsentralen      
      
Mjøsmuséet      
 
      Gjøvik kino og scene
      Tilrettelagte kulturtilbud

       LEDIGE STILLINGER

       LÆRLINGER   

       GJØVIK KULTURSENTER

       KINO

       GJØVIK BIBLIOTEK

20.08.2014 14:50:49

SØKNAD OM SPILLEMIDLER 2015

SvanelogoNye prosjekter som det skal søkes støtte til, må behandles i Kommunalplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Forslag må sendes Gjøvik kommune, Kultur, Postboks 630, 2810 Gjøvik eller mail til ragnhild.dunker@gjovik.kommune.no  Frist: 15.09.2014.

Frist for innlevering av spillemiddelsøknader for støtte til utbygging av nærmiljø-, idretts- og friluftsanlegg og tilskudd til kulturhus i Oppland: 1. november 2014.

For nærmere informasjon og forespørsel om søknadsskjema, henvendelse til Idrett, tlf. 61189617 og http://www.gjovik.kommune.no/forside/tjenesteomraader/kultur/idrett19.08.2014 11:09:00

HAR DU FORSLAG TIL KANDIDATER til GJØVIKPRISEN, årets IDRETTSSTIPEND, FRIVILLIGPRISEN eller STØTTEKONTAKTPRISEN?

SvanelogoHvis du kjenner noen som bør komme i betraktning til en av disse prisene, kan du klikke på Les mer og se hvordan du skal gå frem for å foreslå dem.

 

Les mer >
18.08.2014 20:31:32

LÆRERSTREIKEN I GJØVIK KOMMUNE

Fra torsdag 21. august vil 123 lærere i Gjøvik kommune være i streik. Dette får konsekvenser for undervisningen til elevene.

Les mer >
15.08.2014 14:56:58

OPPTRAPPING AV LÆRERSTREIKEN

Fra torsdag 21. august 2014 har Utdanningsforbundet varslet opptrapping av streiken og ytterligere 51 lærere tas ut i streik i Gjøvik kommune. Totalt vil 123 lærere være i streik fra denne dagen.

 

 

Les mer >
15.08.2014 11:12:34

TRYGG TRAFIKK - LA BARNA SYKLE ELLER GÅ TIL SKOLEN

Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. – Gi dem heller en sunn og god start på dagen. La barna gå eller sykle! sier Ivar Ringen i Trygg Trafikk.


Hvert år holder politiet og Statens vegvesen trafikkontroller i forbindelse med skolestart. Hvert år mister en rekke foreldre førerkortet, eller får høye bøter, for å ha råkjørt på skoleveiene. I baksetet sitter den håpefulle og ser kanskje venner som går eller sykler til skolen.

Les mer >
14.08.2014 09:03:41

GJØVIK KINO - EN SVÆRT VITAL 100-ÅRINGjøvik Kino - en svært vital 100 åring!

Kultursjef Arne MoenGjøvik kino er en av landets eldste kommunale kinematografer. 15. august kan vi markere 100 års jubileum for kommunal kinodrift på Gjøvik.

Kinojubileet vil bli markert gjennom hele året, men det starter med pomp & prakt, marsipankake og gratulasjonshilsen fra ordfører fredag 15. august. Samme kveld blir det gratis gjensyn med filmen "Sheriffen". Western-fredagene på Gjøvik kino var på 50-60 tallet legendariske.

 

Les mer >

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb