Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
25.02.2013 12:58:48

Turstier

Turistplakat i Øverbymarka

Stinettet i søndre del av Vardalsåsen
Vest for Skumsjøen og sør for Vesetvegen finner du et flott turområde med flere merkede stier. Skumlivegen og Veset anbefales for start for turen.

Mjøspromenaden
Fin turveg i Mjøskanten fra Huntonstranda og sørover til Rambekk.

Stiene på Øverby
Flere merkede stier med utgangspunkt fra Øverby Idrettspark og parkeringsplassen ved Eiktunet. Variert terreng i skog og kulturlandskap.

Stiene på Østbyhøgda
Flere merkede stier med utgangspunkt fra Østbyhøgda. Variert terreng i skog og kulturlandskap.

Stier merket av Snertingdalstreff
Flere eldre ferdselsårer er skiltet og merket i Snertingdalsskogene. Mange er lett tilgjengelig fra bilveg.

Biri turstier
Flere merkede stier i Biri. Oppslag med kart er godt synlig flere steder, blant annet ved brua over Vismunda i Biri sentrum.

Pilegrimsleden
Merket rute på veg og sti gjennom hele Gjøvik, fra Østre Toten til Lillehammer. Traseen er merket med stolper med pilegrimssymbol i sti og vegkryss. I hovedsak går traseen langs Mjøsa, noe høyere opp i lia enn RV 4 og E 6. For ytterligere informasjon om Pilgrimsleden, klikk her og Lokal brosjyre om Pilgrimsleden Lokal brosjyre om Pilgrimsleden.

Kopperudskogen
Merket stinett i Kopperudskogen med utgangspunkt fra Kopperud skole, Engehaugen og Skoglundfeltet. Fint uteområde med stor gapahuk.

Jotunheimstien
Jotunheimstien går fra Oslo til Jotunheimen. Stien er tilrettelagt og merket av lokale foreninger i Den norske turistforeningen som turiststi. I Gjøvik går stien fra Mæhlumsætra på Vardalsåsen via Øgardssætra, Vesterås og Mustadkampen. Nord for RV 33 fortsetter Jotunheimstien mot Skyberg og inn i Søndre Land ved Venholhøgda, før den kommer inn i Gjøvik igjen ved Tranalia i Snertingdal og opp til Lundsætra og Vesle Kråkhuggu. Jotunheimen må sies å være et verdig mål for naturglade vandrere, men deler av traseen kan også være en opplevelse i seg selv.

Turstier for vinterbruk
Mange velger de preparerte skiløypene på Øverby for fottur. Det er flott at mange tar en tur, men tråkk i skisporene har etter hvert blitt et problem for de som trener på ski. I Øverby-området er det tilrettelagt med oppkjørte traseer for fotgjengere og gjennomarbeidet skilting for å skille ulik bruk. Se turstier for vinterbruk (kart pdf) på Øverby.

Kart over turstier og turveger
Skogsveger og mange stier er lette å finne i den topografiske hovedkartserien fra Statens kartverk, målestokk 1:50 000. Kartbladene Gjøvik, Østre Toten, Eina, Lillehammer, Dokka og Follebu fås kjøpt hos byens bokhandlere.

Kartet "Bymarka" utgitt i målestokk 1:20 000 av Gjø-Vard o-lag, omfatter området mellom Hovdetoppen, Bråstad, Mobrua, Skistua, Bybrua og Hunndalen. Dette kartet fås kjøpt på Turistkontoret. 

 

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb