Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
30.08.2013 12:33:31

GAMMEL TB Skatteavregning personlige skatteytere

Kontakt:

Servicetorget, Rådhuset

Telefon: 61 18 95 00

e-post: Skatteoppkreveren@gjovik.kommune.no

Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Målgruppe:

Beskrivelse av tjenesten:

Vi har her lagt ut informasjon om tilgodebeløp, restskatt og klage på avregning.

 

Kontakt Skatt Øst tlf. 80 08 00 00, hvis:

 • Inntekt eller formue ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen.
 • Du mener å ha krav på, og ikke har fått særfradrag og /eller forsørgerfradrag.
 • Du har spørsmål om beregnede skattebeløp.
 • Klage må sendes ligningskontoret innen 3 uker etter utlegg av skattelisten.

Kontakt kommunekassereren tlf. 61 18 95 00 hvis/ved:

 • Beløpene for innbetalt forskuddstrekk og forskuddskatt ikke stemmer med dine oppgaver. Henvendelsen gjøres skriftlig.
 • Legg ved kopi av lønnskvitteringer, eller annen dokumentasjon på betalt forskuddstrekk/forskuddskatt/tilleggsforskudd

Se klage på avregningen.

Spørsmål om tilbakebetaling av skatt, se skatt til godeved skatteoppgjøret.
Spørsmål om betaling av restskatt, se restskatt ved skatteoppgjøret.

 

Skatt til gode.

Har du penger tilgode, vil du normalt få tilsendt disse innen 1 uke etter at ligningen er utlagt. De fleste vil få beløpet inn på bakkonto. De som har reservert seg, vil få tilsendt utbetalingskort

 

Rentegodtgjørelse for de som får tilbake skatt i juni.

Rentegodtgjørelse av for mye innbetalt skatt regnes ut etter følgende satser:

 • Forskuddsstrekk og utskrevet forskuddsskatt betalt innen 31. des. i inntektsåret: Etter gjeldende satser
 • Utskrevet forskuddsskatt innbetalt senest 30. april i avregningsåret: Etter gjeldende satser
 • Tilleggsforskudd innbetalt senest 30. april i avregningsåret: Etter gjeldende satser av det som er betalt for mye.

Rentegodgodtgjørelse for de som får tilbake skatt i oktober.

Rentegodtgjørelse av for mye innbetalt skatt regnes ut etter følgende satser:

 • Forskuddstrekk og utskrevet forskuddsskatt betalt innen 31. des. i inntektsåret: Etter gjeldende satser
 • Utskrevet forskuddsskatt innbetalt senest 30. april i avregningsåret: Etter gjeldende satser
 • Tilleggsforskudd innbetalt senest 30 april i avregningsåret: Etter gjeldende satser av det som er betalt for mye.

Venter du tilgodebeløp og synes det tar lang tid?

 • Har du husket å sjekke om beløpet er kommet inn på konto?.
 • Dersom du skylder skatt for andre år, skatt til andre kommuner, har ubetalt bidragsgjeld, merverdiavgift eller har andre restanser til stat eller kommune, blir pengene dine holdt tilbake for oppdekking, før eventuelt restbeløp utbetales.
 • Har du husket å melde adresseendring til folkeregisteret?
 • Har du ikke fått skatteoppgjøret eller utbetalingskort, kan det ha kommet i retur pga. feil adresse.
 • Har du mistanke om dette, ring tlf. 61 18 95 00

 

Restskatt.

Restskatt ved skatteoppgjøret

 • Rentetillegg for de som får tilbake skatt i juni: Etter gjeldende satser
 • Rentetillegg for de som får tilbake skatt i oktober: Etter gjeldende satser
 • Restskatten under kr. 1.000,- forfaller i en termin.  Restskatt over kr. 1.000,- forfaller i to like store terminer jfr. sktbl.§ 23, (3).

For de som får skatteoppgjøret i juni:

Se frister og forfallsdatoer.

 

For de som får skatteoppgjøret i oktober:

Se frister og forfallsdatoer.

Dersom du ikke betaler ved forfall, vil det påløpe forsinkelsesrenter med 8,25% p.a.  Selv om du har sendt klage til ligningskontoret skal restskatten betales til fastsatt tid med fastsatt beløp.  Bruk de tilsendte betalingskort ved betaling.  Hvis du har mistet betalingskortet, må du selv fylle ut et betalingskort for skatt.

Husk å påføre fødselsnummer, navn og skatteart.  Spørsmål om betaling rettes til tlf 61 18 95 00.

 

Klage på avregningen:

Manglende godskriving av forskuddstrekk på avregningen.

Klage på avregningen vedrørende  skattytere som er skattepliktige til Gjøvik,behandles av skatteregnskapsavdelingen hos kommunekassereren.  Sammen med klagen vedlegges kopier av lønnsslipper og evt. lønns- og trekkoppgaver.

Vi gjør oppmerksom på at utlignet restskatt må betales innen fristen. Blir skatten ikke innbetalt, og det etter klage likevel blir restskatt, vil denne bli belastetmed forsinkelsesrenterfra og med det tidspunkt den opprinnelige restskatten forfalt. (ved en eventuell forhøyelse vil kun den delen som utgjør økningen få nytt forfall)

Ved spørsmål ring tlf. 61 18 95 00.

Kommunekassereren behandler ikke klager på selve ligningen. disse må rettes til:

 

Skatt Øst
NEDRE TORVG. 1 A, 2815 GJØVIK

TLF. 80 08 00 00

 

Frister og forfallsdatoer:

Betales restskatten innen 30. april innkreves ikke renter.

Restskatt under kr. 100,-  innkreves ikke. For sjømenn som er skattelagt etter lov om skatt av inntekt for sjømenn bosatt i utlandet,   innkreves ikke restskatt under kr. 2.000,-

Restskatten tillegges renter etter regler som fastsettes av Kongen. For skatteytere som får skatten begrenset etter skatteloven § 78 nr. 1, skal det ikke regnes renter av restskatten

Restskatten forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, likevel tidligst 20. august .  Er restskatten minst kr. 1.000,- forfaller den til betaling i to like store terminer.  Første termin forfaller som i første punktum, mens  annen termin forfaller 5 uker senere

Hvis første termin av restskatten ikke blir betalt ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling

Pris/sats/gebyr/avgift:

Forsinkelsesrenter beregnes ved for sen innbetaling av restskatt.  Rentesatsen påløper etter gjeldende satser fra forfallsdagen inntil betaling skjer. 

Ansvarlig for tjenesten:

Skatteseksjonen/Personlig skatt

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb