Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
30.08.2013 09:38:11

GAMMEL TB Serveringsbevilling

Kontakt:

Servicetorget, Rådhuset

Telefon: 61 18 95 00

e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Målgruppe:

Innbyggere som driver eller har planer om å drive serveringssted i Gjøvik kommune

Beskrivelse av tjenesten:

Den som driver serveringssted som næring må ha serveringsbevilling. Bevillingen gis til den som er økonomisk ansvarlig for å drive virksomheten.

Serveringsstedet skal ha en styrer.

 

Lovverk/Hjemmel/vedtak:

Vilkår/Betingelser/Begrensninger:

 • Kjøkken og lokaler må være godkjent av Næringsmiddelkontrollen
 • Styrer  må være myndig
 • Bygningen må være godkjent  for å drive serveringsvirksomhet. Det må være godkjent bruksendring dersom bygningen er regulert til andre formål. Parkeringsplass i forhold til størrelsen på lokalet.


Saksgang:
 • Søknad skrives på eget skjema som hentes her  eller som fås ved henvendelse til Servicetorget
 • Det innhentes uttalelse fra politiet  og skattemyndighetene.
 • Søknaden avgjøres administrativt innen 60 dager (krav i serveringsloven)
 • Vedtaket kan påklages.

Hva skal følge søknaden:
 • kopi av godkjenning fra mattilsynet
 • bekreftelse fra Virksomhetsområde areal- og utvikling om at bygningen er godkjent for å drive serveringsvirksomhet
 • firmaattest
 • tegninger av serveringsarealet
 • dokumentasjon på styrers tilknytning til virksomheten
 • dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • kopi av husleiekontrakt
Pris/sats/gebyr/avgift:

Ingen gebyrer for behandling av søknad.

Beslektede tjenester:
 • Godkjenning av lokaler til serveringsvirksomhet.
 • Bevilling for salg og skjenking av alkoholholdige drikker.

Ansvarlig for tjenesten:

Støtteenhet Organisasjon

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb