Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
28.08.2013 13:32:34

GAMMEL TB Forhåndsligning

Kontakt:

Skatt Øst

Nedre Torvgate 1A, 2815 GJØVIK

Telefon: 80 08 00 00

e-post: Skattost@skatteetaten.no

Målgruppe:

Forhåndsligning foretas for bo som skal sluttes, ved oppløsning av selskaper eller andre skattepliktige innretninger eller sammenslutninger og for skattytere som skal ta fast opphold i utlandet

Beskrivelse av tjenesten: 
Ligningslovens § 8-10 (Lov om ligningsforvaltning av 13.06.1980, nr. 24.)
Skattebetalingsloven m/forskrifter. (Lov om betaling og innkreving av skatt av 17.06.2005, nr. 67.)

For at et bo skal kunne forhåndslignes må det være gjort opp innen utgangen av det året forhåndsligningen foretas.

 

Akter skatteyteren å ta opphold i utlandet for minimum 6 mndr., plikter han før avreisen å betale eller stille sikkerhet for alle skattebeløp han er lignet for eller vil bli lignet for den tid han har oppholdt seg i Norge.

 

Ligningskontoret foretar beregninger av skatter og avgifter.

Skatteoppgjørsblankett fylles ut og sendes kommunekassereren.

Kommunekassereren sørger for avregning, og oppgjør foretas uten unødig opphold. Blanketten dateres og sendes skattyteren (boet) i rekommandert brev eller på annen   etterviselig måte.

 

Lovverk/Hjemmel/vedtak:

Vilkår/Betingelser/Begrensninger:
  • For at et bo skal kunne forhåndslignes, må det være gjort opp innen utgangen av det året forhåndsligningen foretas
  • Akter skatteyteren å ta opphold i utlandet for minimum 6 mndr., plikter han før avreisen å betale eller stille sikkerhet for alle skattebeløp han er lignet for eller vil bli lignet for den tid han har oppholdt seg i Norge

Saksgang:
  • Ligningskontoret foretar beregninger av skatter og avgifter
  • Skatteoppgjørsblankett fylles ut og sendes kommunekassereren.
  • Kommunekassereren sørger for avregning, og oppgjør foretas uten unødig opphold. Blanketten dateres og sendes skattyteren (boet) i rekommandert brev eller på annen   etterviselig måte.

Hva skal følge søknaden:
  • Krav i brevs form
  • Selvangivelse over inntekt og formue som kreves forhåndslignet. Inntekt inntil slutningsdag for boer, oppløsningsdag for selskaper og dagen for avreise for skatteyter som skal ta fast opphold i utlandet
Pris/sats/gebyr/avgift:

Skatt som blir fastsatt ved forhåndsligning etter ligningslovens § 8-10, forfaller til betaling 3 uker etter melding om skattens størrelse er sendt den skattepliktige

 

Ansvarlig for tjenesten:

Skatteseksjonen/Personlig skatt

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb