Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
30.08.2013 09:24:21

GAMMEL TB Renovasjon - dunkstørrelse - differensiering av gebyr

Kontakt:

Servicetorget, Rådhuset

Telefon: 61 18 95 00

e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Målgruppe:

Kommunens innbyggere

Beskrivelse av tjenesten:

I 1997 ble det innført kildesortering av avfall i Gjøvik kommune. Pr. i dag er det henteordning for våtorganisk avfall, farlig avfall, papir/papp og restavfall. Abonnenten selv må bringe glass, metall og melkekartonger til returpukter rundt om i kommunen.

Se også renovasjon-innsamling av avfall fra husholdninger

 

Avhengig av hvor og hvordan du bor, tilbyr Gjøvik kommune ulike løsninger med hensyn til størrelse på dunkene:

 

1.   Enkelt-husstander

2.   Borettslag

3.   Områder med containerrenovasjon

 

Standardabonnement
Dunk for kjøkkenavfall                  80 liter
Dunk for restavfall                      140 liter

 

Husstander med lite avfall

Dunk for kjøkkenavfall                    80 liter

Dunk for restavfall                          80 liter

Denne løsningen gir deg cirka 350 kroner mindre i årsgebyr

 

Større husstander

Dunk for kjøkkenavfall                   80 liter

Dunk for restavfall                       240 liter

Denne løsningen gir deg cirka 350 kroner mer i årsgebyr

 

Kontakt Servicetorget for informasjon om endring av dunkstørrelse.

Lovverk/Hjemmel/vedtak:

Vilkår/Betingelser/Begrensninger:

Kontakt Servicetorget

 

Saksgang:
  • Ved innflytting, nye leieboere og alle øvrige endringer (f. eks. endring av dunkstørrelse, utmelding av abonnement): Kontakt Servicetorget
  • INNFLYTTING NYTT HUS el. HUS SOM HAR STÅTT UBEBODD: Kontakt Servicetorget
  • UTFLYTTING
    Hus som skal stå ubebodd min 3 måneder kan etter skriftlig bekreftelse meldes ut av renovasjonsordningen.

Send skriftlig bekreftelse til Gjøvik kommune v/ Teknisk drift, Serviceboks, 2810 Gjøvik.

Dunker vil normalt bli hentet inn.

Kontakt evt. Servicetorget for informasjon.

Hva skal følge søknaden:
  • Adresse, eier og evt. leier (hvis forskjellig regningsmottager)
Pris/sats/gebyr/avgift:
  • Kommunens gebyrreglement VAR
Ansvarlig for tjenesten:

Virksomhetsområde Teknisk drift

v/ seksjon Vann, avløp og renovasjon

 

 

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb