Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
28.08.2013 14:09:30

GAMMEL TB Langtidsopphold i sykehjem

Kontakt:

Helse og omsorg Tjenesteenheten, telefon 61 18 97 77

eller

Servicetorget, Rådhuset, telefon: 61 18 95 00

e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

 

Målgruppe:

Personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig omsorgsbehov som ventes å vedvare livet ut og som ikke kan ivaretas i eget hjem.

Beskrivelse av tjenesten:

Ved langtidsopphold gis du nødvendig behandling og pleie i institusjon. På sykehjemmet blir du betjent av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Det er legetilsyn en gang pr. uke og det gis tilbud om fysioterapi etter behov.Ved langtidsopphold har du anledning til å bringe med egne møbler og private gjenstander i den grad plassen tillater det. Alle som får innvilget langtidsopphold får bo i enerom.

 

Lovverk/Hjemmel/vedtak:

Vilkår/Betingelser/Begrensninger:
 • søknaden må være underskrevet av søker eller verge.

Saksgang:
 • Søknad på eget skjema som  fås ved henvendelse til Tjenesteenheten eller Servicetorget.
 • Søknaden sendes Helse og omsorg Tjenesteenheten, Postboks 630,  2810 Gjøvik.
 • Saksbehandler foretar normalt et hjemmebesøk og gjør en individuell vurdering.
 • Søknaden behandles av Tjenesteenheten.
 • Vedtaket vurderes kontinuerlig.
 • Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages.
 • Fylkesmannen er klageinstans.

 Hva skal følge søknaden:
 • Dersom du ikke mottar tjenester fra helse- og omsorgstjenesten fra før, kan det være en fordel at du sender med en erklæring fra din fastlege.
Pris/sats/gebyr/avgift:

Betaling fastsettes ut i fra inntekt, jf forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

 

 

Beslektede tjenester:

 

 • Korttidsopphold
 • Hjemmetjenester

Ansvarlig for tjenesten:

Virksomhetsområde Helse og omsorg

v/ Tjenesteenheten 

 

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb