Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
30.08.2013 09:23:27

GAMMEL TB Regnskapskontroll - arbeidsgivere

Kontakt:

Servicetorget, Rådhuset

Telefon: 61 18 95 00

e-post: Skatteoppkreveren@gjovik.kommune.no

Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik

Målgruppe:

Arbeidsgivere

Beskrivelse av tjenesten:

Etter skattebetalingslovens § 47 skal kommunekassereren føre kontroll med at arbeidsgiverne gjennomfører forskuddstrekk, at det blir betalt i rett tid etter gjeldende regler, og at arbeidsgiverne beregner og innbetaler arbeidsgiveravgift i samsvar med reglene i lov om folketrygd. Kontrollen gjennomføres delvis på kontoret og delvis hos arbeidsgiveren. Regnskapskontrollørene går gjennom regnskapene for en periode – gjerne ett år til tre år – og  kontrollerer at det ikke er foretatt utbetaling av lønn eller annen godtgjørelse som det ikke er trukket skatt eller  beregnet arbeidsgiveravgift av.  De vil også påse at forskuddtrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift er riktig beregnet og innbetalt innen de lovbestemte frister.

 

Under ettersynet kan alle regnskapsbøker og dokumenter av betydning for ettersynet kreves lagt fram.  Har en arbeidsgiver unnlatt å foreta pliktig trekk – eller trukket for lite – er han ansvarlig overfor kommunekassereren for det som er for lite trukket, og kan pålegges  å betale det manglende.

 

Kriteriene for utvelgelse av kontrollobjekter er for eksempel:

  • Konkurser, store utbetalinger av trekk- og avgiftsfrie ytelser og lite lønn og store utgiftsgodtgjørelser.
  • Manglende innsending av lovbestemte oppgaver som  terminppgave for forskuddstrekk, påleggstrekk, beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift og lønns- og trekkoppgaver.  
  • Feil eller mangelfull utfylling av lønns- og trekkoppgaver/årsoppgaver kan også bli gjenstand for kontroll.

Lovverk/Hjemmel/vedtak:

Saksgang:
  • Arbeidsgiver tilskrives med varsel om at kontroll er besluttet
  • Kontrollen gjennomføres delvis på kontoret og delvis hos arbeidsgiveren.
  • Et stedlig ettersyn avsluttes med at det skrives en egen rapport. 
  • Kopi av rapport og utfylt behandlingsblad sendes ligningskontoret og fylkesskattekontoret, arbeidsgiver/bobestyrer, skattefogd og eventuell regnskapsfører og revisor. 

Ansvarlig for tjenesten:

Skatteseksjonen/Regnskapskontroll

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb