Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
25.02.2013 14:43:23

Næringsutvikling

Det politiske ansvar for næringsutvikling i Gjøvik kommune blir ivaretatt av formannskapet.
Administrativt er det virksomhetsområdet Plan og utbygging
 som har ansvar for dette.

Utøvende organer :

Næringsrådet i Gjøvik-regionen skal på vegne av Gjøvik kommune ivareta veiledning av
nyetablerere og eksisterende virksomheter.

Landbruk og naturforvaltning i Plan og utbygging driver forvaltning og rådgivning overfor nyetablerere og etablerte virksomheter i og i tilknytning til landbruket, og er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge i forhold til Bygdeutviklingsmidlene i Innovasjon Norge. 

Viktige regionale aktører med konkrete virkemidler :

Innovasjon Norge(IN)er en viktig pådriver i  nærings- og distrikspolitikken . 
IN har flere virkemidler der Gjøvik kommune faller utenfor virkeområdet, men har også viktige ordninger som gjelder for Gjøvik, blant andre :

 • Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene)er ordninger som har som formål å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innen og i tilknytning til landbruket.  Bygdeutviklingsmidlene (BU-midlene) blir avsatt gjennom jordbruksavtalen, og kommunen ved landbruksseksjonen gir råd og behandler søknader om BU-midler før oversending til IN
 • Verdiskapingsprogrammene for matproduksjon og for skog skal bidra til innovasjon (nyskaping) og mangfold innenfor disse områdene 

Oppland fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling, Gjøvik kunnskapspark, m.fl. er regionale instanser som, ved siden av IN,  arbeider med næringsutvikling.   Nærmere om ordninger som disse disponerer kan fås ved direkte kontakt med hver enkelt eller ved kontakt med Næringsrådet eller kommunen (landbruksseksjonen). 

Etablering av ny virksomhet

 • Etablererkurs
  • Arrangeres vår og høst
  • Annonseres i lokalpressen
 • Etablererstipend
  • for all næring utenom landbruk – IN
   Næringsrådet kan være rådgiver for slike søknader
  • for landbruk/bygdeutvikling – IN - kontakt Plan og utbygging/Landbruk
 • Finansiering av etableringer
  • for landbruk/bygdeutvikling – kontakt Plan og utbygging/Landbruk
  • for andre næringer finnes en rekke spesialordninger og instanser, for oversikt over disse kan Næringsrådet kontaktes
 • Næringsarealer
  • Kommunale – kontakt Plan og utbygging/Teknisk plan
 • Næringslokaler
  • Private – kontakt Næringsrådet/ Industribygg A/S 

Rådgiving for eksisterende virksomhet

 • For landbruk/bygdeutvikling – kontakt Plan og utbygging/Landbruk
 • For annen næring – kontakt Næringsrådet for Gjøvik-regionen 

 

Oppdatert november 2009


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb