Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
04.04.2014 10:56:58

Veterinærvakt i Gjøvik kommune

Veterinærvaktnumre: 

Biri (Biri og Snertingdal): 61 18 59 05
Gjøvik
(Gjøvik, Vardal og Søndre Land): 61 17 74 40 

Telefonene blir viderekoblet til den som har vakt eller til telefonsvarer som oppgir mobilnummeret til den som har vakt. På kveldstid og i helger er det mesteparten av året samarbeid mellom disse vaktgruppene, slik at én har vakt i begge områdene.


Liste over veterinærer vi har avtale med i Gjøvik kommune er som følger:
Distrikt Biri og Snertingdal:
Anne J Stebekk, Honnevegen 28, 2836 Biri
Audun Torvik, Postboks 10, 2832 Biri
Hege Skjeggestad, Postboks 44, 2832 Biri

Distrikt Gjøvik, Vardal og Søndre Land:
Mona Fosslien, 2850 Lena
Øyvind Ulsaker, Vest-Torparunden 905, 2870 Dokka

Haakon Eriksen, Randsbo, 2864 Fall

Veterinærvakten kan bli kontaktet av både privatpersoner og offentlige myndigheter som Mattilsynet, toll og politi ved behov for å få dyr undersøkt eller avlivet. En ny veileder Mattilsynet har utarbeidet i samarbeid med DNV forklarer hvordan veterinærvakten skal håndtere oppdrag fra offentlige myndigheter.

Kommunene har ansvaret for at nødvendig veterinærhjelp er tilgjengelig utenom vanlig arbeidstid landet over.

Privatpraktiserende veterinærer bemanner den kliniske veterinærvakten, som bygger på en avtale mellom kommunene (KS) og Den norske veterinærforening (DNV).

Veterinærvakten er en nødvendig del av den samlede beredskapen mot alvorlige smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

Mattilsynet la fra årsskiftet om sin beredskapsordning. Utenom ordinær arbeidstid har Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt ansvar for å håndtere ekstraordinære situasjoner og uønskede hendelser.

Det er utarbeidet en Veileder til privatpraktiserende veterinær på veterinærvakt

Kontaktperson: Øyvind Ulsaker, Vest-Torprunden 905, 2870 Dokka, tlf 992 59580


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb