Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
28.08.2013 13:36:24

GAMMEL TB Kommunale utleieboliger

Kontakt:

NAV Gjøvik,

Telefon: 61 41 88 30

e-post: nav.gjovik.trygd@nav.no

Besøksadresse: Niels Ødegaards gate 4, 2815 Gjøvik

 

Målgruppe:

Vanskeligstilte personer, personer med svekket helsetilstand eller personer uten boligtilbud.

Beskrivelse av tjenesten:

Personer over 18 år kan søke om tildeling av kommunale utleieboliger;

Kommunen har:

 • ungdomsboliger – til personer under 30 år
 • kommunale utleieboliger
 • omsorgsboliger
 • flyktningboliger

Før innflytting må det innbetales 3 mndr depositum. Gjøvik Boligstiftelse (GBS) er forretningsfører for samtlige kommunale utleieboliger.

 

Vilkår/Betingelser/begrensninger:
 • søker må være over 18 år
 • søker må fortrinnsvis være bosatt i Gjøvik
 • søkere til ungdomsboliger må ha bodd i kommunen 1 år forut tildeling.
 • søkere til trygdeboliger må ha svekket helsetilstand.
 • man må innbetale et 3. mndr. depositum.

Saksgang:
 • Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicetorget.
 • Skjemaet sendes Virksomhetsområde Velferd ved boligtjenesten. For omsorgsboliger sendes søknadsskjema til Virksomhetsområde Omsorg, ved Omsorgstjenstens Tildelingskontor
 • Virksomhetsområde Velferd fordeler i samråd med GBS ledige boliger
 • Virksomhetsområde Omsorg, ved Omsorgstjenstens Tildelingskontor fordeler ledige omsorgsboliger.


Pris/sats/gebyr/avgift:
 • Prisene varierer etter størrelse, tilstand og beliggenhet


Beslektede tjenester:
Ansvarlig for tjenesten:

NAV/Velferd

 

 


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb