Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
08.03.2013 13:06:07

2. Takseringen

Skattetaksten for eiendommene bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger.

Faktaopplysninger

Vi henter faktaopplysningene om adresser, areal på bygninger og tomter fra offentlige dataregistre.

I tilfeller hvor vi mangler areal på bygninger, blir disse målt. Der det mangler opplysninger om tilbygg/nybygg fordi registeret ikke er ajour eller at bygget ikke er meldt, vil den faktiske situasjonen bli taksert.

Vi ber også om opplysninger om eventuelle bygg som ikke er byggemeldt, slik at disse kan byggesaksbehandles i ettertid.

Gjennom registre har vi også oversikt over priser på omsatte eiendommer.

Anlegg og bygninger som er knyttet til produksjon av varer, såkalte verker og bruk, vil bli behandlet spesielt. Eiere av slike anlegg og bygninger vil bli kontaktet om dette.

Skjønnsmessige vurderinger

Både generelle forhold om eiendomsverdier og spesielle forhold som påvirker verdien blir tatt med i vurderingen gjennom besiktigelsen av hver enkelt eiendom.

Vi samarbeider med andre aktører som har kompetanse om eiendomsmarkedet i Gjøvik for å gjøre gode skjønnsmessige vurderinger.

Oppdatert mai 2009 av Andres Bråttvik


<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb