Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
20.02.2012 13:31:35

ORDFØRER

Ordfører Bjørn Iddberg (AP)Navn: Bjørn Iddberg (Ap)
Fødselsår: 1954
Telefon: 611 89800
Mobil: 97121221
Mail: bjorn.iddberg@gjovik.kommune.no
Adresse: Bindersen 20, 2821 Gjøvik
Yrke: Lærer/skoleleder (når han ikke er ordfører)
Arbeidssted: Gjøvik rådhus

Følg ordføreren på Facebook (Gruppen heter: Gjøviks ordfører - ideer og innspill)

Bindersen 20, 2821 Gjøvik Lærer/skoleleder (når han ikke er ordfører) Gjøvik rådhus


Ordføreren er Gjøviks fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad.
Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.
En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren skal påse at Kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighetens regler følges opp.
Dette for å sikre publikums rett til informasjon og innsyn i den kommunale forvaltning.

Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet.
Ordføreren leder møtene i disse organene.
Ordføreren er kommunens rettslige representant (jmf. kommuneloven § 9).

Ordføreren har møte- og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.
Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organer, og bistår disse med veiledning og informasjon.
Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb