Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
14.10.2014 14:34:35

KOMMUNESTYRET 2011 - 2015

Reglement og ansvarsområde for kommunestyret (pdf) Reglement og ansvarsområde for kommunestyret (pdf)    
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 (pdf) Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2011-2015 (pdf)    
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Habilitet i kommuner og fylkeskommuner    
  Normalreglement for folkevalgtes innsynsrett (KRD)    
  Styrevervregisteret    
     
 Parti  Navn  F-år
 Arbeiderpartiet  Bjørn Iddberg (ordfører)  1954
   Even Solhaug  1970
   Marit Eid  1964
   Stig Sægrov  1961
   Diann M. Wallin  1946
   Anne Helene Ekern  1953
   Ingrid M Vaag Endrerud  1993
   Ola Gram Dæhlen  1965
   Roger Hansen  1956
   Magnus N Håkonsen  1993
   Bjug Ringstad  1945
   Heidi Vifladt  1956
   Arne Strandli  1934
   Rune Sviund  1970
   Reidar Aas  1952
   Kjell Ødegårdstuen  1954
   Christian Hedløv Engh  1966
   Arne Sveen  1946
   Lissie Norland  1943
   Anne Kristin Vestrum  1961
   Brith Smestad (perm)  1961
     
 Sosialistisk venstreparti  Kjetil Bjørklund  1967
     
 Senterpartiet  Torvild Sveen
 varaordfører
 1975
   Lise Hammerud  1957
   Marianne Mølmen  1986
      
     
 Kristelig folkeparti  Toril Kristiansen  1961
   Ivar Olav Brandt  1942
     
 Venstre  Ketil Kjenseth  1968
   Christin G Madsen  1969
   Anders Mathisen  1978
     
 Høyre  Svein Håvar Korshavn  1965
   Anne Bjertnæs  1972
   Erlend Gjølme  1983
   Anne-Lise H Krokeide  1958
   Torjus Løkken  1991
   Linn Hilde Fosso  1972
   Dag Norberg  1942
   Ida K. Holm Grindstrand  1955
   Finn M Malterud  
   Erik Hjelmås (perm)  1972
   Katrine Hveem Gjørvad  
   Ola Onsrud  
     
 Fremskrittspartiet  Øystein Andreassen  1972
   Jøran Ødegaard  1969
     
 Pensjonistpartiet  Anne Lise Svartbæk  1944
   Olaug A. Ringvold  
     
 Rødt  Finn Olav Rolijordet  1956

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb