Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
04.03.2014 12:04:27

Møtekalender 1. halvår 2014 (pr 04.03.2014)

 

UTVALG – RÅD

Jan

Febr

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyre

13

27

24

22

193

Formannskap

81, 22

5, 19

5, 19

9, 232

7, 21

4, 18

U Oppvekst

28

25

18

8

27

17

U Areal, miljø og teknisk drift

29

26

26

9

28

18

U Kultur og idrett

30

 

13

10

22

12

U Helse, omsorg og velferd

3

10

7

26

16

Politisk koordineringsgruppe

18

25

29

20

 -

Administrativt lederforum

21

11

4, 25

22, 232

13

3, 24

Personalpolitisk utvalg

31

-

-

25

-

13

Arbeidsmiljøutvalget

 

 -

3

 -

 -

2

Felles elevråd

22

20

26

-

 9

-

Ungdomsrådet

14

11

4

8

6

3 

Internasjonalt råd

 -

12

-

 2

-

4

Rådet for funksjonshemmede

 27

3, 31

-

 -

02 

Eldrerådet

 27

 -

3, 31

-

 -

02 

Klageutvalget

15 

-

12

30

-

11

Kontrollutvalget

 20

 -

6

10

22

23 

Regionrådet

 

 21

4

-

13

Regionalt ordfører-/rådmannsmøte

 24

21

 11,28

25

9

 (20)

- Fylkesting

- Fylkesutvalg

-

21, 28

18-20

11, 25

 

 -

11, 25

22-24

8

 

 

6, 20

10-12

 3, 17

Møtekalender i pdf - 1. halvår 2014 (pr 04.03.14) - for utskrift Møtekalender i pdf - 1. halvår 2014 (pr 04.03.14) - for utskrift

1: Temamøte   2: Erfaringsseminar   3: Utvidet   

1 = Obligatorisk møteuke for utvalgene    

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb