Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
04.09.2014 14:22:14

Skatt og økonomi

Økonomisjef: Jan Ove Moen

Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Rådhuset, 3. etg.

Åpningstid: 08.00 – 15.30

Telefon: 61 18 95 00

Telefax: 61 17 24 17

Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

 

 

Kto. for regnskap: 6177 05 46809
Kto. for kommunal fakturering: 6177 05 65919
Kto. for skatt: 6345 06 05028 (krever KID-nummer)

 

Gjøvik kommune tilbyr betaling med eFaktura


 

Støttefunksjonen Skatt og økonomi består av 32 årsverk og har helhetlig ansvar for oppfølging av kommunens ressurs- og økonomistyring.

 

Skatt og økonomi har fagansvar for bl.a. forsyning (anskaffelser), regnskapsførsel, inn- og utbetalinger, fakturering og innfordring, lønn, skatteinnkreving, budsjettering, finansforvaltning og forsikring/risikostyring.

 

Skatt og økonomi er også tillagt ansvar for iverksetting, koordinering og oppfølging av de forskjellige fasene i kommunens plan- og budsjettarbeid gjennom årshjulet.

 

Skatt og økonomi er delt inn i tre seksjoner:

 

Driftsseksjon:

  • Lønnsavdeling
  • Innfordringsavdeling
  • Regnskapsavdeling

Skatteseksjon

  • Avdeling for arbeidsgivere
  • Avdeling for personlig skatt
  • Avdeling for regnskapskontroll

Ressursstyringsseksjon

 

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb