Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
12.03.2013 08:56:46

Næring

Formannskapet har det politiske ansvaret for næringsutvikling, mens Arealbruk og utvikling er tildelt det administrative ansvaret.

Utøvende organer/instanser:

  • Næringsrådet i Gjøvikregionen driver rådgivning og ivaretar eksisterende bedrifter/virksomheter og nyetablerere på vegne av Gjøvik kommune.

  • Landbruksseksjonen driver forvaltning og rådgivning overfor etablerte virksomheter i og i tilknytning til landbruket og overfor nyetablerere. Som eksempel nevnes "Grønn omsorg" og bioenergi.

  • Teknisk plan planlegger, bygger ut og selger kommunale næringstomter og
    foretar grunnerverv for bl.a. næringsformål.

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb