Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
06.03.2014 10:22:28

Barnehage - tjenesteområde

 

Barnehagesjef:
Besøksadresse:
Åpningstid:
Telefon:
Postadresse:


Mailadresse:
Barnehageportalen
På barnehageportalen kan du søke om barnehageplass, søke endret plass-størrelse og si opp barnehageplassen din.
Søknadsfrist Hovedopptak 1.mars

Kirsten Aune
Kauffeldtsplass 1, Rådhuset, 4.etg. 
08.00 - 15.30
61 18 95 00
Gjøvik kommune, Postboks 630,
2810 Gjøvik

TO Barnehage

Tjenesteområde barnehage er administrativ enhet for 30 barnehager fordelt på kommunale og private barnehager. Omlag 1500 barn har p.t. barnehageplass i Gjøvik. Har du spørsmål om barnehageplasser eller opptak, ta kontakt med oss på telefon eller mail.

Barnehageoversikt 2014 Barnehageoversikt 2014

Barnehageplass, melk, frukt Barnehagesatser 2014 - plass, melk, frukt

Below you can find some informasjon about Kindergarten i Norway in different language. 

Barnehageoversikt 2014 Brosjyre - Velkommen til barnehagen (norsk, engelsk, nord-samisk, somalisk, arabisk, polsk)

Folkestyre i 200! Gjøvikbarnehagenes grunnlovsfest Folkestyre i 200! Gjøvikbarnehagenes grunnlovsfest

14.03.2014 12:45:25

BARNEHAGEOPPTAK 2014

Hovedopptaket 2014 er snart avsluttet, og alle barn med rett til plass har fått barnehagetilbud. 
Når det gjelder dere som har barn født etter 1.september 2013 vil vi begynne tildeling av plasser til dere i mai/juni. Dette starter når klagebehandlingen etter årets hovedopptak er ferdig. Først vil alle ordinære barnehager bli fylt opp på evt. ledige plasser før vi begynner tildeling i Øverby Bufferbarnehage.

Dere som har fått overføring til annen barnehage, må huske å si opp plassen dere har i dag. Det kan gjøres ved innlogging på Barnehageportalen.

Dere som har søkt etter fristen vil ikke bli vurdert før Hovedopptaket og klagebehandlingen er ferdig. Dere vil ikke få svar på søknaden før vi kan gi dere et barnehagetilbud.

06.03.2014 08:50:31

BARNEHAGENES GRUNNLOVSFEST

flaggDemokrati og barns medvirkning er en viktig del av barnehagenes innhold. Barnehageloven, rammeplanen og FNs barnekonvensjon er viktige dokumenter som omhandler disse temaene. Grunnlovsjubileet gir barnehagene en flott anledning til å jobbe med dette!

Komitéen, ledet av styrer i Tongjordet barnehage, Elisabeth Henrikssveen, har utarbeidet et ressurshefte som alle barnehagene kan ta i bruk:  Folkestyre i 200! Gjøvikbarnehagenes grunnlovsfest Folkestyre i 200! Gjøvikbarnehagenes grunnlovsfest

Les mer >
15.10.2013 09:51:32

BARNS TRIVSEL - VOKSENS ANSVAR

Barns trivsel er det viktigste fokusområde vi kan ha i barnehagen. Nasjonale føringer som veilederen i Barns trivsel - Voksnes ansvar og Kompetansesatsing i for ansatte i barnehagen 2013 er viktige dokumenter for oss som jobber i barnehagen. Fylkesmannen i Oppland har høsten 2013 gjennomført kompetanseheving på dette tema for barnehagemyndigheten i alle kommunene. Barns trivsel skal være satsingsområde for oss i Gjøvik de neste 2 årene. Tema vil bli belyst, foredratt om og reflektert rundt på planleggingsdager, personalmøter, foreldremøter og i nettverk barnehagene i mellom. Vi kommer også til å ha spesiell fokus på de minste barna. Nærmere 80% av 1- og 2 åringer går i barnehage, og det er viktig for oss at hverdagen til disse barna oppleves trygt og godt! 6.desember inviteres alle barnehageansatte i Gjøvik til planleggingsdag med May Britt Drugli. Hun snakker om"Liten i barnehagen" - Foskning, teori og praksis.

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb