Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
12.03.2013 10:57:01

Reguleringsplaner til offentlig gjennomsyn, samt planer med klageadgang

En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø, i bestemte områder av kommunen.

Utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner er underlagt særskilte bestemmelser i Plan- og bygningsloven, med blant annet offentlig ettersyn.

Nedenfor finner du en oversikt over pågående planarbeid og nylig vedtatte planer. Tidligere vedtatte planer er tilgjengelig i kartweb.

30.06.2011 11:29:46

Oversikt over reguleringsplaner m.m.

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Merknadsfrist

 Sagstugrenda    07.05.2014
 Ås skog vest - planendring    29.04.2014
 Dalborgmarka miljøpark    22.04.2014
 Panoramavegen    26.03.2014
 Øverbyvegen 51-53    17.01.2014
 Eidsvoll plass / Gjøvik barnehage    13.12.2013
 Gang- og sykkelveg i Snertingdal sentrum    12.12.2013
 Sembshagen massetak      01.11.2013
 Bjørnsveen gård - boligfelt    01.07.2013
 Amsrudvegen 2-4    05.04.2013
 Skoglund øst/Rydland    22.02.2013
 Sandberg    08.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn              Merknadsfrist 
 Sembshagen massetak    12.03.2014
 Kongelstad og Øistad hyttefelt    24.01.2014
 Vikenstranda    28.08.2013
 Gjøvik Campus, Kallerud 2. gangs utlysning    28.08.2013
 Amsrudvegen 2 - 4    15.07.2013
 Gjøvik Campus, Kallerud    02.06.2013
      
     
 Kommunedelplaner til offentlig ettersyn            Merknadsfrist
 E6 Moelv - Biri    20.11.2013
 Nylig vedtatte kommunedelplaner    
 E6 Biri - Vingrom    

 

Nylig vedtatte reguleringsplaner                         Klagefrist 
 Ringsjøen øst - mindre endring    08.04.2014
 Sundby hyttefelt    05.02.2014
 Lillekollvegen 14    05.02.2014
 Berg terrasse II    23.10.2013
 E6 Svennesvollene-Roterud    22.07.2013
 Gang- og sykkelveg langs FV330 - Biristrand    22.07.2013
 Brattbergsetra - Ankerlia    23.05.2013
 FV 132 Hornaas - Haug kirke    23.05.2013
     

 Vedtatt planprogram    
 Tranberg gård    
 Brusvehagen vest    

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb