Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
04.07.2014 10:32:58

Reguleringsplaner til offentlig gjennomsyn, samt planer med klageadgang

En reguleringsplan er en detaljplan med tilhørende bestemmelser som regulerer utnytting og vern av grunn, vassdrag, sjøområder, bebyggelse og det ytre miljø, i bestemte områder av kommunen.

Utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner er underlagt særskilte bestemmelser i Plan- og bygningsloven, med blant annet offentlig ettersyn.

Nedenfor finner du en oversikt over pågående planarbeid og nylig vedtatte planer. Tidligere vedtatte planer er tilgjengelig i kartweb.

30.06.2011 11:29:46

OVERSIKT OVER PLANARBEIDER:

Varsel om oppstart av planarbeid

 

Merknadsfrist

 Damstedet    10.12.2014
 Strandgata/Niels Ødegaards gate - FV 33/Vestre Totenveg ved Kaspergården    21.11.2014
 Strandgata/Hunnsvegen til Niels Ødegardsgate - miljøgate og kollektivløsning    05.12.2014
 Hunnselvas munning    27.06.2014
 Sagstugrenda    07.05.2014
 Panoramavegen    26.03.2014
 Øverbyvegen 51-53    17.01.2014
 Eidsvoll plass / Gjøvik barnehage    13.12.2013
 Bjørnsveen gård - boligfelt    01.07.2013
 Skoglund øst/Rydland    22.02.2013
 Sandberg    08.02.2013

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn              Merknadsfrist 
 Ås skog vest - planendring    31.12.2014
 Brusvehagen vest    29.08.2014
 Strandvegen terrasse    29.08.2014
 Gang- og sykkelveg i Snertingdal sentrum    25.08.2014
 Dalborgmarka miljøpark    15.08.2014
   
 Nylig vedtatte kommunedelplaner    
 E6 Moelv - Biri    
 E6 Biri - Vingrom    

Nylig vedtatte reguleringsplaner                         Klagefrist 
 Amsrudvegen 2-4    05.12.2014
 Biristrand - reguleringsendringer    01.08.2014
 Gjøvik Campus, Kallerud    25.07.2014
 Kongelstad og Øistad hyttefelt    25.07.2014
 Sembshagen massetak    04.06.2014
 Ringsjøen øst - mindre endring    08.04.2014
 Sundby hyttefelt    05.02.2014
 Lillekollvegen 14    05.02.2014
 Berg terrasse II    23.10.2013
 E6 Svennesvollene-Roterud    22.07.2013
 Gang- og sykkelveg langs FV330 - Biristrand    22.07.2013
 Brattbergsetra - Ankerlia    23.05.2013
 FV 132 Hornaas - Haug kirke    23.05.2013
     

 Vedtatt planprogram    
 Tranberg gård    
 Brusvehagen vest    

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb