Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
18.12.2012 10:07:15

Plan for hovednett for sykkel

I St.meld. nr 46 Nasjonal transportplan 2002-2011 framheves sykkelens rolle som transportmiddel i byområder og større tettsteder.

Plan for hovednett for sykkel i Gjøvik er utarbeidet i samarbeid mellom Gjøvik kommune og Statens vegvesen Oppland.

Planen inneholder forslag til traséer som skal inngå i et overordnet sykkelnett for Gjøvik. Den tar utgangspunkt i sykkeltrafikk inn mot og internt i byområdet. De enkelte tiltak er beskrevet nærmere med tiltak og kostnader. Det er ikke gjort prioriteringer av de enkelte tiltak, og heller ikke satt noen frist for når tiltakene skal være gjennomført.

Planen finner du i sin helhet under Vedlegg i høyre marg (pdf-fil), eller ved å klikke på linken nedenfor.

 

Plan for hovednett sykkel (febr 2011) 8mb Plan for hovednett sykkel (febr 2011) 8mb

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb