Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
25.03.2014 08:43:49

Plan og utbygging - tjenesteområdeområde

Byen sett fra Skibladner

Plan- og utbyggingssjef:  Audun Bjørnsgard
Besøksadresse:     Kauffeldts plass 1, Rådhuset, 5.etg
Åpningstider:        Mandag - fredag: 08.00 - 15.30
Telefon:               61 18 95 00 (sentralbord)
Telefax:               61 18 97 64
Postadresse:        Gjøvik kommune 
                                    Postboks 630        2810 Gjøvik

 

 

Plan og utbygging har ansvaret for planleggings- og utviklingsoppgaver.

Planleggingsoppgaver omfatter arealbruk, boligtomter, næringstomter, infrastruktur, næringsutvikling, bygdeutvikling, landbruk og miljøspørsmål.

Forvaltningsoppgaver omfatter plan- og bygningsloven, delingsloven, jordloven, skogloven, konsesjonsloven og diverse andre lover og forskrifter.

I tillegg er ansvaret for samferdsel og regionsamarbeid tillagt tjenesteområdet.

 

Plan og utbygging består av følgende seksjoner:

  • Arealplan
  • Byggesak
  • Landbruk/naturforvaltning
  • Oppmåling
  • Teknisk plan

Betalingssatser 2014

26.03.2014 12:56:35

Ny miljøgate på Gjøvik

Oppstart ny miljøgate Uke 14: Oppstart ny miljøgate - info og skisser

25.03.2014 08:38:41

Midlertidige endringer i tjenesteområdet Plan og utbygging

I plan- og utbyggingssjef Audun Bjørnsgards fravær, konstitueres Lars Engelien i stillingen som Plan- og utbyggingssjef. Teknisk driftssjef, Einar Kulsvehagen vil i perioden ta ansvar for oppfølging av utvalg for Areal, miljø og teknisk drift, samt saker til politisk behandling. Åge André Michaelsen går inn som midlertidig seksjonsleder for Arealplan. I tillegg vil rådmannen og andre, tre støttende til der det blir behov for det.

Situasjonen vil bli utfordrende og krevende på flere områder, men jeg er sikker på at vi med en kombinasjon av positiv holdning og pågangsmot - samt forståelse fra omverdenen for at dette er en krevende situasjon, skal få dette til på en god måte for alle parter.

Gjøvik 24. mars 2014

Øivind Hansebråten, kst rådmann

22.01.2010 12:58:14

Prosjekter i Gjøvik sentrum

JERNBANEPARKEN VISJON 2020
 

Mulighetsstudie Jernbaneparken 20122011

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetspark med skateanlegg og torg.
Se mulighetstudie med skisseforslag:

 Mulighetsstudie Jernbaneparken 20122011 Mulighetsstudie Jernbaneparken 20122011

 

 

2010

STORGATA I GJØVIK

Prosjekter i Gjøvik sentrumFasade- og skiltprosjekt for Storgata

På oppdrag fra Gjøvik kommune har JAF arkitektkontor AS utarbeidet en rapport hvor fasadene på bygningene i Storgata er dokumentert ved foto, tegninger og forslag til forbedringer av fasadene. Videre har JAF utarbeidet en veileder for fasader og skilting. Kommunen har engasjert sivilarkitekt til å gi faglige råd til den enkelte gårdeier.

Formålet med prosjektet er å motivere gård- og virksomhetseiere for å gi Storgata, og et utvalg av andre bygninger, et ansiktsløft frem mot byjubileet i 2011. Vi håper på et resultat som også vil motivere øvrige gård- og virksomhetseiere i byen til å gripe fatt i sine utfordringer. 

Les mer om prosjektet i dokumentene Storgata rapport (pdf) og Veiledning for fasader og skilting (pdf)

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb