Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
07.01.2014 13:28:02

Fysio- og ergoterapitjenesten

Avdelingsleder: Lysbeth Leistra
Besøksadresse: Haugtun omsorgssenter
Åpningstid: Mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon: 61 14 69 00
Telefax: 61 14 69 01
Postadresse: Storgata 33, 2821 GJØVIK

Avdeling for fysio- og ergoterapitjenester består av fysioterapeuter, ergoterapeuter og hjelpemiddelsjåfører/teknikere.
Arbeidsoppgaver er habilitering/rehabilitering, veiledning, tilrettelegging i bolig/ skoler, søknadsprosedyrer, forebyggende virksomhet for barn og voksne.
Kurativ virksomhet drives i hovedsak ved de fysikalske instituttene.

Fysio-ergo tlf og mailliste våren 2013 Oversikt over kommunalt ansatt fysio-ergoterapeuter, våren 2013

Oversikt over næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal avtale jan 2014 Oversikt over næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal avtale jan 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb