Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
19.09.2013 09:54:09

NAV Gjøvik

NAV-leder

Besøksadresse

Åpningstid:

 

Telefon (kontaktsenter):

Telefax:

Postadresse

Cecilie Schnell-Larsen

Niels Ødegaardsgt 4 

Hverdager 09.00-15.00
Torsdag 10.00-16.00

55 55 33 33

61 41 88 31

Postboks 233, 2802 Gjøvik

 

 

Velferd gir hjelp til personer i krise eller personer som på annen måte har behov for bistand eller veiledning. Velferd kan tilby følgende tjenester:

 

SOSIALE TJENESTER       

Søknadsbehandling etter lov om sosiale tjenester

 

BOLIGTJENESTER

Tildeling av kommunens utleieboliger

 

BOSTØTTETJENSTER    

Husbankens bostøtteordning - skjema, brosjyrer m.m.

Lover, forskrifter og retningslinjer for lån

 

BOLIGLÅNSTJENESTER
Administrering av Husbankens låne- og tilskuddsordninger til kjøp eller utbedring av bolig

 

FLYKTNINGETJENESTER
Bosetting av og bistand til flyktninger  – herunder også tolketjeneste
Introduksjonsprogram for flyktninger

Et inkluderende språk

 

ARBEIDSKVALIFISERENDE TJENESTER    

Ulike arbeidstreningsprosjekter med målsetting å bistå personer med å komme i arbeid

 

 

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb