Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
03.04.2014 15:14:09

Statusrapporter

Årsrapporter for Gjøvik kommune

STATUSRAPPORTERING – ÅRSRAPPORT

I Gjøvik kommune gjennomføres det en administrativ statusrapportering pr. tertial (dvs. ved utgangen av hver fjerde måned) og etter hvert år. Rapporteringen går via formannskapet til kommunestyret, med med orienteringer om tjenesteområdene i de ulike utvalg.

Statusrapporteringen pr. 1. tertial og pr. 2. tertial gir en helhetlig, administrativ vurdering av kommunens virksomhet, med status for måloppfølging og regnskap i forhold til gjeldende Styringsdokument. Som en del av rapporteringen gis det i to vedleggshefter en oversikt over oppfølging av politiske vedtak, status for investeringsprosjekter og ulike økonomiske og finansoversikter.

Statusrapporteringen pr. 3. tertial inneholder kun en oversikt over oppfølging av politiske vedtak. Den øvrige rapporteringen etter utgangen av året legges inn i årsrapporteringen.

Årsrapporten, som normalt fremmes i april, inneholder rådmannens overblikk over året med vurdering av situasjonen i kommunen. Det gis en kort vurdering og status for de ulike tjenesteområdene, med presentasjon av sentrale hendelser og utvalgte nøkkeltall. Som del av årsrapporteringen inngår også status for finansforvaltning, investeringer, skatt og inntekstutjevning, samt en egen likestillingsredegjørelse.

Tidligere årsrapporter kan hentes fra listen til venstre på denne siden. Den seneste års- og tertialrapporten m/vedlegg kan hentes fra vedleggene til høyre på denne siden.

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb