Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
14.04.2014 11:50:03

Foreldreinformasjon (bhg)

 

    Her kan du lese informasjon som er aktuell for deg som er foreldre.

 

 

Brukernavn og passord
Du trenger ikke brukernavn og passord for å søke barnehageplass, men du må logge på når du ønsker å endre søknad som ligger inne, ønsker å søke annen plass-størrelse i den barnehagen du går i, for å se- og svare på tilbud og hvis du skal si opp plassen.

Søknad om barnehageplass
Søknadsfrist i forbindelse med Hovedopptak (ledige plasser fra august) er 1. mars.
Du må ikke bo i Gjøvik når du søker om barnehageplass, men når tildelt plass skal benyttes må barnet være bosatt i Gjøvik.
Søknad registrert i 2013 gjelder også ved opptak i 2014. Mere info finner du under 'Samordnet opptak'.

Rett til barnehageplass
Fra august 2009 ble det innført rett til barnehageplass. Retten gjelder for de som har fylt 1 år innen 31.august og har søkt barnehageplass innen fristen for hovedoppptak. Du kan lese mer om rett til plass på Kunnskapsdepartementet.

Oppsigelse av barnehageplass
Du kan logge på for å si opp barnehageplassen. Det er ulik oppsigelsestid i barnehagene, og dette finner du mere informasjon om i vedtektene til den enkelte barnehage. Du vil motta en mail om at oppsigelsen er mottatt i barnehagen og hvilken dato som settes til siste dag bruk og betaling for plassen.

MANGEL PÅ BARNEHAGEPLASSER I vårhalvåret har barnehagekontoret stor pågang av foreldre som venter på barnehageplass. Her er svar på spørsmål som ofte stilles:
1. Er det barnehageplasser til alle i Gjøvik kommune?
Alle med rett til plass får tildelt barnehageplass i forbindelse med hovedopptoket. Når det gjelder alle de som søker plass ellers i året kan det ikke forventes å få plass til ønsket oppstartsdato. Vi har mange som ønsker barnehageplass gjennom hele året, og spesielt i vårhalvåret har vi ikke nok plasser til alle som ønsker det.

2. Hvor tidlig kan jeg forvente å få tilbud om plass før jeg trenger det?
Det kan variere fra 2 måneder til 1 uke. Avhengig av hvor raskt vi vet om ledige plasser

3. Hvilken plass har vi på ventelisten?
Vi har ikke nummerert venteliste, men det tas hensyn til barnets alder, og hvor lenge en har ventet på barnehageplass når det tildels til nye.

4. Hvordan får jeg beskjed om at vi får plass?
Barnehageplass tilbys skriftlig, men dere kan også oppleve å få en telefon med muntlig tilbud først.

Sommerferie
Barn med barnehageplass i kommunens barnehager skal i henhold til våre vedtekter ha fire ukers ferie fra barnehagen, hvorav fortrinnsvis 3 uker sammenhengende om sommeren. Betalingsfritak for dette skjer gjennom at det ikke faktureres for juli.

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb