Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
24.02.2014 10:16:10

Omsorgssenter

Forstudie for framtidig modell for omsorgssenter:

Kommunen har seks omsorgssenter: Haugtun, Snertingdal, Åslundmarka, Sørbyen, Biri og Nordbyen. Ved tre av disse – Nordbyen , Biri og Snertingdal, er bygningene av eldre dato med stort behov for utbedringer i nærmeste framtid. I vedtaket for Helse- og omsorgsplan 2025 ble besluttet å gjøre en forstudie for en framtidig modell for disse omsorgssentrene. Forstudien ble behandlet i kommunestyret juni 2010, og det ble besluttet at renovering av sentrene skal skje i følgende rekkefølge: Nordbyen – Biri – Snertingdal.

 

 Rapport: Framtidig modell for Helse- og omsorgssenter Rapport: Framtidig modell for Helse- og omsorgssenter 

 Rapport fra studietur til Hurum og Mjøndalen (Nedre Eiker) Rapport fra studietur til Hurum og Mjøndalen (Nedre Eiker) 

 

Forstudie: Nybygg Nordbyen omsorgssenter:

Høsten 2010 er det nedsatt ei prosjektgruppe som skal beskrive behov og antatte kostnader for et nybygg ved Nordbyen omsorgssenter for å få prosjektet inn i kommunens økonomiplan. Denne saken forventes framlagt til politisk behandling i løpet av første kvartal 2011.

 

Åslundmarka bo- og servicesenter:

Høsten 2011 blir det ledige lokaler i Åslundmarka. Da flytter yngre funksjonshemmede inn i nye lokaler på Kopperud. En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til bruk av de ledige lokalene. NYE TJENESTER OG BRUK AV LOKALER I ÅSLUNDMARKA NYE TJENESTER OG BRUK AV LOKALER I ÅSLUNDMARKA

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb