Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk
08.07.2011 09:20:44

UTVIDET EIENDOMSSKATTEOMRÅDE

gjøvik logoGjøvik kommune vedtok i kommunestyremøte den 16.12.2010 å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i kommunen fra og med 2012. Kommunen er i følge lovverk og grunnlagsdokumenter pålagt å besiktige alle eiendommer som skal skattlegges, og et prosjekt ved oppmålingsseksjonen gjennomfører i 2011 besiktigelse av alle eiendommer som ligger utenfor dagens eiendomsskatteområde.

 E-skattesoner 2012 E-skattesoner 2012     Tillegg analyse 2011 Tillegg analyse 2011

Pressemelding Gjøvik 04.07.2011

Oppmålingsseksjonen v/ Eiendomsskattekontoret ønsker å informere om besiktigelse av eiendommer også i sommerferien. 

Besiktigelsesjobben omfatter ca. 4000 eiendommer. Pr. dags dato er rundt 1000 eiendommer ferdig besiktiget, men ca. ¾ gjenstår.
Vi har faste lag, med god fagkompetanse, som utfører utvendig besiktigelse av bygningsmassen og tilhørende tomter. Det er de samme lagene som fortsetter på denne jobben også i sommermånedene, men antall lag reduseres fra 4 til 2 i noen uker.
Vi har tidligere pleid å varsle om hvilken uke som besiktigelsen vil bli gjennomført, men siden vi nå i forbindelse med ferien foretar en masseutsending på de resterende eiendommer, vil vi ikke kunne spesifisere tidspunkt for besiktigelse. Det er heller ikke noe krav til dette ettersom besiktigere ikke trenger assistanse eller spesiell tillatelse for å gjøre de nødvendige mål og vurderinger.
Alle eiendommer som blir besiktiget, vil i etterkant (trolig i september) bli tilsendt en faktarapport med tall fra besiktigelsen, og det bes i den forbindelse om at feilregistreringer mht. areal og tilstand, meldes tilbake før takst for eiendommen vedtas av sakkyndig takstnemnd. Det kan legges til at alle får 3 ukers frist til å klage på vedtatt skattetakst og utskrevet skatt for 2012. Dette vil mest sannsynlig skje i månedsskiftet november-desember 2011, og vil gjelde alle nye skatteeiendommer. 

I vedlegget E-skattesoner 2012 kan du se oversikt over nye vedtatte skattesoner og hvilken sonefaktor som gjelder for den enkelte sone. Soner og faktor er bestemt på grunnlag av omsetningsrapporter og vurderinger innhentet fra to takstfirmaer.
Vi har etterstrebet å finne omtrentlig markedsverdi for den enkelte eiendom ut fra dens tilstand og beliggenhet i kommunen.
Driftsdelen for landbrukseiendommer er automatisk fritatt i medhold av eiendomsskatteloven § 5 h, men våningshus, kårbolig og andre bolighus takseres etter vanlige prinsipper, men med max 120 m² pr. boenhet og 2000 m² tomt pr. enhet.

Nå i sommerferien ber vi om at den enkelte ettersøker svar på spørsmål på vår hjemmeside, da vår aktivitet i hovedsak vil være utomhusaktiviteter / besiktigelse, og da det vil være liten bemanning ellers i administrasjonen i denne perioden.
Til informasjon så vil besiktigelse i all hovedsak skje i tidsrommet fra kl. 09:00 til 16:00 alle virkedager.

 

<-- Tilbake

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb