Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

Gjøvik kommune » Forside » Tjenesteområder » Helse og omsorg » Hjemmetjenester
13.11.2014 08:30:30

Seksjon hjemmetjenester

Seksjonsleder: Solveig Skar
Besøksadresse: Kauffeldts plass 1, Rådhuset, 4 etg
Åpningstid: Mandag - fredag 08:00 - 15:30
Telefon: 61 18 95 76
Telefax: 61 18 97 29
Postadresse: Postboks 630, 2810 GJØVIK

Avdelinger i seksjon hjemmetjenester

Seksjon hjemmetjenester består av 9 avdelinger og totalt ca 190 årsverk. 6 hjemmetjenesteavdelinger betjener hjemmeboende som bor i eget hjem, samt hjemmeboende i omsorgsboliger uten bemanning. Seksjon hjemmetjenester har i tillegg 3 bofellesskap/bokollektiv med heldøgnsbemanning for aldersdemente.

 

Tilhørende omsorgssenter Avdelingssykepleier Avdeling

Haugtun omsorgssenter,
telefon 61 14 69 00

 

Sonja Henny Tråholt

Wenche Bjørnerud

Hjemmetjenesten Sentrum

Hjemmetjenesten Sentrum

Nordbyen omsorgssenter,
telefon 61 13 48 70

Rune Sviund

Hjemmetjenesten Nordbyen

Biri omsorgssenter,
telefon 61 13 42 60

 

Mette Kolbergsrud

Anne Karin Hasli

Hjemmetjenesten Biri

Furulia bokollektiv

Åslundmarka bo- og servicesenter
telefon 61 13 67 00

Monica Kristiansen 

Sidsel Skei Bergengen

Hjemmetjenesten Hunndalen

Bokollektivene i Rådyrveien

Sørbyen omsorgssenter,
telefon 61 18 49 50

Einar Malmedal

Martha Østby

Hjemmetjenesten Sørbyen

Bjørkelia bokollektiv

Tildeling og tjenesteyting:

  • Det er Tjenesteenheten som kartlegger behov og fatter vedtak
  • Vedtakene er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Det tildeles enkeltvedtak på helsehjelp i hjemmet og praktisk bistand. Dette er tjenester som  hjemmesykepleie, hjemmehjelp og trygghetsalarm
  • Matombringing ytes i samarbeid med Forpleiningstjenesten etter enkeltvedtak 
  • Tildeling av bolig uten bemanning er kun et boligtilbud. Boligen er ikke fast bemannet, men beboeren får tildelt enkeltvedtak på omsorgstjenester som andre hjemmeboende  
  • Tildeling av bolig med døgnbemanning - boligen har en fast minimumsbemanning 24 timer i døgnet. Beboerne i døgnbemannet omsorgsbolig kan i likhet med andre hjemmeboende i tillegg ha enkeltvedtak på omsorgstjenester
  • Det betales egenandeler for praktisk bistand 

Forrige (Side 1 av 1) Neste

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb