Hopp til innhold    Hopp til Kontaktinformasjon    Hopp til søk

  

Gjøvikregionen

 

 

 

  

For ansatte  

 

 USH Oppland

  Kvalifiseringsprogrammet 
  

  Konfliktrådet

  

  Nasjonal kriseinformasjon

 

Informasjon fra regjeringen og departementene

 

 

 

Last ned Adobe Reader her 
Gjøvik kommune » Forside » Tjenesteområder » Helse og omsorg » Tjenesteenheten
22.08.2012 09:54:22

Tjenesteenheten - Helse og omsorg

Besøksadresse:
Rådhuset, Kauffeldts Plass 1, 2815 GJØVIK.  
Postadresse:

Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik
Telefonnummer:

61 18 97 77  (Fra kl 08.00.-15.30).
Kontoret er stengt helge-/høytidsdager.

Telefax: 61 18 96 11.                         Mail: tjenesteenheten@gjovik.kommune.no

 

Tjenesteenheten er kommunens adresse for innbyggere og samarbeidspartnere som søker om, eller ønsker informasjon om helse og omsorgstjenester.

17.11.2014 09:45:23

Søknadsskjema og opplysninger om søknadsprosessene

 nytt søknadsskjema 170613 Søknadsskjema Tjenesteenheten (Støttekontakt, avlastning, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, miljøarbeid, BPA, dagaktivitetstilbud, matombringing, trygghetsalarm, institusjonsplass, individuell plan, omsorgsbolig/utleiebolig/bokollektiv, omsorgslønn)
 Søknadsskjema TT-kort Søknadsskjema TT-kort  
Hvordan søke om en tjeneste
Hva skjer med søknaden?
Ønsker du å klage på et vedtak eller utførelsen av en tjeneste?

Søknad om hjelpemidler eller fysio-og ergoterapi må rettes til seksjon Helse/Fysio- og ergoterapi

Helse/Fysio- og ergoterapi

Informasjon angående Individuell plan
Individuell plan

Mal individuell plan Mal individuell plan

Mal individuell plan (W)

Aktuelle linker:

Helsedirektoratets informasjon om individuell plan

Forskrift om habilitering og rehabilitering 

 

Link til tjenestebeskrivelser til de ulike tjenester:

avlastning2013.pdf Avlastning (2013) 

Brukerstyrt personlig assistanse 2013 Brukerstyrt personlig assistanse 2013

Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie) Helsehjelp i hjemmet 2013 

Individuell plan Individuell plan 2013

Kommunalt dagtilbud til eldre 2013 Kommunalt dagtilbud til eldre 2013

Korttidsopphold i institusjon 2013 Korttidsopphold i institusjon 2013

Langtidsopphold i institusjon 2013 Langtidsopphold i institusjon 2013

Matombringing 2013 Matombringing 2013

Omsorgsbolig 2013 Omsorgsbolig 2013

Omsorgslønn 2013 Omsorgslønn 2013

Praktisk bistand og opplæring i hjemmet 2013 Praktisk bistand og opplæring i hjemmet 2013

Støttekontakt/Treningskontakt 2013 Støttekontakt/Treningskontakt 2013

TRYGGHETSALARM_endret 2014 TRYGGHETSALARM 2014

TT - ordningen TT - ordningen 2013

Utleiebolig 2013 Utleiebolig 2013

 

 

Forrige (Side 1 av 1) Neste

Gjøvik kommune, Telefon 61 18 95 00, Besøksadresse: Kauffeldtsplass 1, Postadresse: Gjøvik kommune, Postboks 630, 2810 Gjøvik. Org.nr.: 940 155 223. Kommunenummer: 0502
e-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Forside | Tjenester A-ÅSkjemaUt på skiNettstedskartKontakt ossKartweb