Demensomsorg

Demenskoordinator

Janicke Lundhaug 

Epost: janicke.lundhaug@gjovik.kommune.no
Mobil: 959 86 355 

Demensplan 2018 - 2025

«Demensplan 2018 - 2025, et mer demensvennlig samfunn» skal bidra til å videreføre Gjøvik kommunes arbeid med demensomsorg og utvikle tjenestene slik at kommunen står godt rustet til å møte morgendagens omsorgsbehov.  Les planen her

Ved mistanke om demens

  • personen skal i utgangspunktet utredes av kommunehelsetjenesten
  • utredning skjer vanligvis i hjemmet i samarbeid med pårørende og fastlege

Tilstander som bør utredes av spesialisthelsetjenesten:

  • personen er under 65 år
  • personer med rask sykdomsutvikling
  • personer som har store utfordringer knyttet til atferd
  • personer med utviklingshemming

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

Demensutredning

Gjøvik kommune har demensteam i hjemmetjenesten ved hvert omsorgssenter.  Demenskoordinator, ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege) er tilknyttet teamet. Det brukes standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.

Åpne temamøter

Gjøvik kommune samarbeider med Gjøvik demensforening om temamøter. Møtene er åpne for alle interesserte og er et hyggelig møtested både for de som selv har demens, pårørende og andre. 

Informasjon og program for åpne temamøter våren 2019 er nå publisert.

NB! Møtene er fra høsten 2018 lagt til Åslundmarka omsorgssenter, Rådyrvn 5, i Hunndalen og er fra kl 18:00 til 20:00

Barn og unge som pårørende til personer med demens

På denne linken  http://hvemsermeg.no/finner du en flott og informativ nettside med blant annet informasjon om kurs/sommerleir etc i nasjonal regi. Den tar for seg "Demens" forklart på en enkel måte for barn og unge pårørende - "Hva skjer med mamma eller pappa?".

Et annet nettsted for unge pårørende er https://tidtilung.no "Tid til å være ung" i regi av Aldring og Helse.

Kurs for unge pårørende
Har du en mor eller far med demens og er mellom 18 og 30 år, så kan du melde deg på kurs. Kurset samler unge fra hele landet og har som mål at deltagerne kan få økt kunnskap om demens, snakke med fagpersoner, delta på felles aktiviteter og dele erfaringer med andre i samme situasjon. Kurset starter fredag kveld og avsluttes med lunsj søndag.
Alle utgifter til reise og opphold blir dekket gjennom tilskuddsordning.

Les mer og søk her Begrenset antall plasser - først til mølla....
Tjøme 22-24.mars 2019
Selbu 13-15. september 2019

Helgekursene Tid til å være ung? arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med alderspsykiatriske enheter ved sykehusene Sørlandet, Vestfold,  Telemark, Levanger og Namsos, nevrologisk avdeling ved St. Olavs hospital, Ressurssenter for demens og Lavollen aktivitetssenter i Trondheim kommune, samt Nasjonalforeningen for folkehelsen. Arbeidet er på oppdrag fra Helsedirektoratet og en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020.

Pårørendeskole

Pårørendeskole arrangeres interkommunalt hver vår i samarbeid med Gjøvik demensforening. Temaene som gjennomgås er sykdomslære, kommunikasjon, å leve med demens, lover og rettigheter, hjelpemidler og kommunens tilbud.

Vårens påørendeskole har oppstart 6.mars 2019. Program og detaljer for påmelding finenr du vedlagt. Pårørendeskole vinter/vår 2019. 

Samtalegruppe for pårørende

Er du pårørende til en person som har fått demens? Velkommen til samtalegruppe.

Samtalegruppe for pårørende VÅR 2019

Nyttig pårørendeinformasjon

Er du pårørende? Klikk på denne linken for informasjon

Møteplass "Å leve med demens"

Har du fått demens, og ønsker å treffe andre i samme situasjon? Velkommen til undervisning, samtale og sosialt samvær:

Informasjon og tidspunkt for samtalegruppe VÅR 2019

Demensvennlig samfunn

Gjøvik kommune har skrevet under avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen om å bli et demensvennlig samfunn.

Mer informasjon om avtalen kan du lese i denne linken  

Hva vil det si å være et demensvennlig samfunn? (infoark)

Demens midt i livet

Demens midt i livet – et årlig kurstilbud for deg som har fått demens før fylte 65, sammen med din pårørende. 

Mer informasjon finner du i denne lenken (ekstern lenke) på Aldring og helse sine nettsider

Informasjonsfilmer om demens

Hva er demens?: https://vimeo.com/49445133 (ekstern lenke)

Gode stunder - å kommunisere med personer med demens: https://vimeo.com/57856521 (ekstern lenke)

 

Sist endret: 22.01.2019