Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner når du føler deg utrygg eller har smerter og behov for hjelp.

Trygghetsalarm er et servicetilbud til innbyggere i Gjøvik kommune.

  • Alarmen er på størrelse med et lommeur. Den bærer du på deg i hjemmet for å kunne tilkalle hjelp når akutt behov oppstår.
  • Alarmen er enkel i bruk. Når du utløser alarmen, blir du koblet direkte til hjemmesykepleien som besvarer ditt anrop.
  • Det monteres en nøkkel boks utendørs til oppbevaring av din dørnøkkel, slik at hjemmesykepleien kan komme inn til deg når du har trykket på alarmen.
  • Trygghetsalarmen har telefonabonnment og SIM-kort inkludert i alarmen.

Hvem kan søke?

  • du som har en helsesvikt eller funksjonsnedsettelse som gir behov for akutt hjelp utover faste avtaler med hjemmesykepleien
  • du som bor hjemme alene eller tilbringer mye tid alene hjemme
  • du som er klar og orientert, men har en funksjonsnedsettelse som gjør det vanskelig å bruke telefon

Hvordan søke?

Vi har innført elektronisk søknad om helse og omsorgstjenester. Klikk på linken nedenfor og fyll ut søknaden elektronisk. Her beskriver du din situasjon og hva du mener du trenger hjelp til i din situasjon. Du logger deg inn via ID-porten. For å få logge deg inn på tjenester fra stat og kommune på nett må du ha en elektronisk ID (e-ID).  I ID-porten kan du velge mellom fem alternativer for elektronisk ID: MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. En elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. For mer informasjon om ID-port se her: http://eid.difi.no/nb/id-porten .

Søk om trygghetsalarm (elektronisk)

Søk om trygghetsalarm (papirversjon)

Papirsøknad sendes til:
Gjøvik kommune
Helse og omsorg
Tildeling og koordinering
Postboks 630
2810 GJØVIK

Mer informasjon om Tildeling og koordinering finner du her

Pris

Du må betale en månedsleie for trygghetsalarm:

Priser vedtatt av kommunestyret for 2018

Sist endret: 12.09.2018
Tildeling og koordinering

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 97 77

Kontaktperson: Britt Grethe Stensby Hagen

Tittel: Tjenesteleder

Telefon: 61 18 97 76