• Startside
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjnester i Oppland (USHT)

UHSHelsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i alle fylker.

Gjøvik kommune er vertskommune for utviklingsenteret i Oppland (USHT - Oppland). USHT skal bidra til utvikling innenfor nasjonale satsningsområder, med utgangspunkt i lokale behov.

Visjon: Utvikling gjennom kunnskap

Utviklingssenterets samfunnsoppdrag - les mer her

Mål for ordningen
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester sitt overordnede samfunnsoppdrag er å bidra til styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer. 

Målgruppe
Ledere og andre ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i eget fylke

Hvem er vi?

Vi er fem faste ansatte i tillegg til flere innleide prosjektmedarbeidere. Prosjektmedarbeidere leies inn på bakgrunn av eksterne tilskudd fra blant annet Helsedirektoratet.

Leder
Målfrid Schiager
malfrid.schiager@gjovik.kommune.no 61 14 69 42 - 918 48 348
Fagkonsulent
Elin Angen Michalsen
elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no 61 14 69 46 - 951 77 183 

Fagkonsulent
Lene Fossbråten

 lene.fossbraten@gjovik.kommune.no  61 14 69 39 - 917 12 265

Prosjektleder
Åste Renolen

aste.renolen@gjovik.kommune.no 415 65 941

Fagkonsulent
Liss Marian Bechiri

liss-marian.bechiri@gjovik.kommune.no 932 79 344

Fagkonsulent
Geir Olav Glomstad

geir-olav.glomstad@gjovik.kommune.no 905 05 914

Rekskoordinator
Mari Aasen

mari.aasen@gjovik.kommune.no 951 67 377

Hvor ligger sentret?

USHT Oppland er lokalisert ved Haugtun omsorgsenter i Gjøvik kommune og har et nært samarbeid med NTNU Gjøvik og Senter for omsorgsforskning, Øst.

For mer informasjon

Følg vedlagt link for å lese mer om våre prosjekter http://www.utviklingssenter.no/oppland.176118.no.html

 

Sist endret: 11.03.2019
Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Besøksadresse:

Storgata 33
2821 Gjøvik

Telefon: 61 14 69 00

Kontaktperson: Målfrid Schiager

Tittel: Leder i fagenheten

Telefon: 61 14 69 42 - 918 483 48

Kontaktperson: Elin Angen Michalsen

Tittel: Fagkonsulent

Telefon: 61 14 69 46 - 951 77 183