Tilskudd og støtteordninger

Kulturmidler

Gjøvik kommune tildeler kulturmidler (driftstilskudd) til lag og organisasjoner
som driver med barne- og ungdomsarbeid, herunder også idrettslag og sang- og
musikkorganisasjoner.

Retningslinjer

Søknadsskjema kulturmidler

Aktivitetsmidler/kulturmidler idrettslag

Gjøvik Idrettsråd tildeler statlige aktivitetsmidler til idrettslag som aktiviserer barn og unge mellom 6 og 19 år. Dette er en andel av spillemidlene til idrettsformål som Kultur- og kirkedepartementet i Statsråd fatter vedtak om hovedfordelingen av.

Søknadsfrist er 14.mai.

Søknadsskjema aktivitetsmidler/kulturmidler idrettslag

Arrangørstøtte

Foreninger, organisasjoner, grupper eller andre som arrangerer konserter, utstillinger, teater og lignende kan søke om støtte.

Søknadsfrist 1.januar og 1.mai.

For mindre søknader (inntil kr.3000,-) fra lag og foreninger som er registrert i Frivilligregisteret er søknadsfrist senest en måned før arrangementet gjennomføres.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Lundgreens legat

Legatet skal prioriteres til lag, foreninger og organisasjoner som bevisst søker å inkludere barn og unge, 6-19 år, som av ulike årsaker blir hindret i å delta på deres aktivitetstilbud.

Søknadsfrist 1.april.

Vedtekter

Retningslinjer

Søknadsskjema

Alf Mjøens kulturlegat

Stipendiet deles ut annet hvert år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene

  • musikk, kunst, kunsthåndverk
  • som skriver hovedoppgave med tilknytning til Gjøviks historie
  • og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikk/organisering av musikkpedagogisk arbeid.

Søkere skal ha tilknytning til Gjøvik.

Søknadsfrist 1.september
Søknad sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik eller e-post til Gjøvik kommune 

Vedtekter

 

Sist endret: 2. oktober 2014