Aktuelt

 • Invitasjon til workshop - næringsstrategi

  Gjøvik kommune skal utarbeide en strategi for sin næringssatsing, og vi ønsker å høre din mening!

  Les mer

 • Støtte til ladere for elbil

  Gjøvik kommune kan gi både økonomisk støtte og rådgiving til borettslag og sameier som ønsker å installere lader for elbil.

  Les mer

 • Rådmannens forslag til styringsdokument

  Rådmannen har lagt fram sitt forslag til styringsdokument 2019-2022 - og forslag til betalingssatser 2019.

  Les mer

 • Ny Trafikksikkerhetsplan

  Gjøvik kommune varsler herved oppstart av revidering av trafikksikkerhetsplanen. Gjeldende trafikksikkerhets- plan for Gjøvik kommune 2016 – 2017 ble vedtatt 17.12.2015. Planperioden ble utvidet til og med 2018.

  Les mer

 • Legeplan 2018 - 2022

  Plan for legetjenesten 2018-2022 ute til høring - høringsfrist 1. oktober 2018

  Les mer

 • Offisiell åpning - Mjøsa - et kunstprosjekt

  12 kunstnere - 7 kommuner - 7 dager! En ny åpning hver dag hele uka. Lørdag den 15.september er det offisiell åpning av kunstverkene i Gjøvik kommune.

  Les mer

 • Studentstipend

  For andre år tilbyr Gjøvik kommune studentene som melder flytting til byen et stipend. I år har kommunen gjort en klimavri. Nytt av året er at studentene kan velge mellom to stipendvarianter:

  Les mer

 • Temakveld om verge

  Det blir temamøte om verge 11. september klokka 17.00-20.30 i Gjøvik skole. Målgruppa for temakvelden er foresatte til ungdom med spesielle behov - fra åttende trinn på ungdomsskolen og til og med videregående skole.

  Les mer

 • Mørke gatelys

  Gatelysene i sørbyen i Gjøvik er for tiden mørke. Årsaken er at det foregår et arbeid for å installere såkalte tennskap.

  Les mer

 • Førerløs buss i Gjøvik sentrum

  Gjøvik er et av de første stedene i landet med pilotprosjekt selvkjørende el-buss! Dette er både unikt og utrolig moro. Prosjektet er en del av kommunens klimasatsing.

  Les mer

 • Byregnskapet - Byen du skapte i 2017

  Gjøvik kommune, Byen vår Gjøvik, Statens vegvesen og Oppland Fylkeskommune presenterer Byregnskapet. Tallene som viser tendensene, hvor vi vokser og hvor vi har noe å hente. Les og kjenn litt stolthet – denne byen er du med på å bygge!

  Les mer

 • Vinneren er kåret

  "Byen ved vandet" er vinneren av arkitektkonkurransen for utviklingen av Huntonstranda.

  Les mer

 • Totalforbud mot åpen ild oppheves

  Gjøvik brannvesen opphever totaltforbudet mot åpen ild.

  Les mer

 • Premieseremoni Huntonstranda

  Velkommen til premieseremoni for idekonkurranse for Huntonstranda i Gjøvik. Seremonien er åpen for alle.

  Les mer

 • Eiendomsskatt - Befaringer

  Gjøvik kommunestyre har, i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3, vedtatt at det skal gjennomføres såkalt «alminnelig omtaksering» i Gjøvik kommune, noe som innebærer at alle eiendommer må besiktiges.

  Les mer

 • Gjøvik og Land barneverntjeneste

  1. juni 2018 slås Gjøvik barneverntjeneste og Land barneverntjeneste sammen til Gjøvik og Land barneverntjeneste. Barneverntjenesten blir etter sammenslåingen lokalisert i Strandgata 17 på Gjøvik (Handelsbygningen).

  Les mer

 • Beiteslipp i Gjøvik

  Første anbefalte slippedato for beitedyr i utmark innen Gjøvik kommune er satt til 30. mai for de aller tidligste områdene.

  Les mer

 • Kjøper eiendommen på Øverby

  Gjøvik kommune har kjøpt eiendommen Øverby kompetanse og område rundt på 53 mål av Statsbygg. Overtakelsen skjer den 1.juli i år.

  Les mer

 • Fastland

  Til uken begynner vi å fylle vann på Fastland. Selve fyllingen av Fastland tar cirka tre uker, og det betyr etter planen at det skal være helt fullt til midten av juni.

  Les mer

 • Vanningsrestriksjoner på Biri

  Biri vannverk har for tiden problemer med å levere nok vann til abonnentene. Det gjør at kommunen ber innbyggerne begrense bruk av vannspreder.

  Les mer

 • Si din mening om Huntonstranda!

  Oppland Arbeiderblad inviterer innbyggerne i Gjøvik til å si sin mening om hvilket av de 29 planene for Huntonstranda de liker best.

  Les mer

 • 17. mai uten storflom

  Det er ingen endrede prognoser for flomhøyden i Mjøsa. Gjøvik kommune har tilrettelagt for at gangforbindelsen under jernbanelinja mellom Mjøsstranda og byen er åpen.

  Les mer

 • Mjøsa stiger fortsatt, men mindre enn fryktet

  Ifølge NVE er det forventet at Mjøsas høyeste vannstand vil bli 18. mai. Kommunen jobber fortsatt med å begrense skadevirkninger av flom.

  Les mer

 • OPPDATERT FLOMPROGNOSE 13.05.18

  Flomvannet i Mjøsa holdes nå tilbake for å hundre ytterligere skader rundt Øyeren, Lillestrøm og i Østfold.

  Les mer

 • Høynet beredskap i forbindelse med flomfare

  Kommunen høyner beredskapen i forbindelse med flomfaren.  Ved behov kan sand og sandsekker hentes i kommunens lager i Stampevegen 5 klokka 7.00-15.30. Henvendelser utover dette kan rettes til Ole Kristian Hegge tlf 917 25 983 eller Arvid Haugen 995 90 212.

  Les mer

 • TILSYNSORDNING FOR SALG AV TOBAKKSVARER OG TOBAKKSURROGATER

  Kommunen fører fra 2018 tilsyn med registrerte detaljister som selger tobakksvarer og –surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister. Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter til næringen.

  Les mer

 • Årsrapport 2017 - web-versjon

  Les mer

 • INSTRUKTØRER SØKES

  Vil du være frivillig instruktør for sommerens herligste yogatilbud i Gjøvik?

  Les mer

 • DELER DU BRØNN MED NABOEN?

  Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann.

  Les mer

 • INFORMASJON OM MULIG FLOM

  Ved starten av april er utsiktene til flom store, men den endelige prognosen vil ikke være klar før i starten av mai. Den avhenger av temperaturen, spesielt på natta, nedbøren og hvordan vannstanden i Mjøsa og vassdragene ovenfor utvikler seg.

  Les mer

 • STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK 2018

  Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

  Les mer

 • UTVIDET BÅNDTVANG

  Det innføres utvidet båndtvang i hele Gjøvik kommune med umiddelbar virkning

  Les mer

 • GASELLELUNSJ

  18 bedrifter fikk utnevnelsen "gaselle" av Dagens næringsliv i høst. Disse ble invitert til lunsj 8. januar, der ordfører takket hver og en av gasellene for innsatsen.

  Les mer

 • GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2018

  Gjøvik kommunestyre har i møte 14. desember 2017, sak 129/2017, fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2018 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

  Les mer

 • ÅPNINGSTIDER JULEN 2017

  Gjøvik rådhus - Øvre Torvgate: Onsdag 20. desember: 08:00 - 11:30. Torsdag 21. og fredag 22. desember: 08:00 - 15:30  Romjul: Onsdag 27. - torsdag 28. og fredag 29.: 10:00 - 14:00

  Les mer

 • ATS MJØSBYEN

  På bestilling fra fylkestingene i Hedmark og Oppland er det igangsatt et prosjektarbeid for utvikling av en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og transportstrategi (ATS) for Mjøsbyen - som her består av de 10 kommunene Gjøvik, Vestre og Østre Toten, Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum, Løten og Stange

  Les mer

 • TRAFIKKSIKKERHETSPRISEN 2017

  Frist for å sende inn navn på kandidater: 1. desember.Klikk på Les mer for mer informasjon

  Les mer

 • Åpent møte Røverdalen studentbolig og parkeringshus

  I forbindelse med reguleringsplanarbeidet for Røverdalen studentboliger og parkeringshus vil det bli avholdt åpent møte onsdag 18.10.2017, i Fjellhallen, fra kl. 18.00–20.30.

  Les mer

 • MinEiendom

  Gjøvik kommune lanserer ny selvbetjeningsportal, MinEiendom. Her finner du informasjon vedrørende din eiendom.

  Les mer

 • AVTALE ANG RENO NORDEN KONKURS

  Pressemelding angående Reno Norden konkurs kan du lese ved å klikke på Les mer

  Les mer

 • RenoNorden konkurs

  I en børsmelding mandag kveld (18.09.17) melder renovasjonsgiganten RenoNorden at selskapet er konkurs.

  Les mer

 • RÅDMANNENS FORSLAG TIL STYRINGSDOKUMENT

  Klikk på Les mer for å finne link til forslag til Styringsdokument 2018 - 2021

  Les mer

 • VANNLEKKASJE I SNERTINGDAL

  Kokepåbud opphevet. Vi fikk et brudd på en av hovedledningene i Snertingdal sentrum torsdag kveld. Vi ble varslet på telefon om at abonnenter hadde mistet vannet. Høydebassenget (Berg HB) gikk ikke tomt men vi fikk alarm på lavt nivå.

  Les mer

 • ASFALTERING RV 4

  Starter natt til tirsdag på strekningen Einavoll - Eina kirke. Klikk på Les mer for informasjon fra Statens Vegvesen

  Les mer

 • BESIKTIGELSE PRØVETAKSERING

  I forbindelse med opplæring av nye besiktigere, vil Gjøvik kommune v/eiendomsskattekontoret foreta prøvetaksering av en del eiendommer i Gjøvik kommune.

  Les mer

 • AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

  Trenger du skjenkebevilling for en enkeltanledning/ambulerende skjenkebevilling?

  Les mer

 • ÅPNINGSTIDER PUBLIKUMSMOTTAK NAV FRA 01. JULI

  Fra 01. juli endrer NAV åpningstiden for publikumsmottaket til mandag - fredag 12:00 - 14:00

  Les mer

 • GRAVING I HANS MUSTADS GATE

  6. juni starter gravingen i Hans Mustadsgate. Mer informasjon ved å klikke på Les mer

  Les mer

 • STATUSRAPPORT 1. TERTIAL 2017

  Gjøvik kommune kan på tross av god netto skatteinngang på ca. + 6 mill. kr. hittil i år vise til en årsprognose med et merforbruk utover budsjett på ca. - 8,5 mill. kr.  eller ca. – 0,5 % ved årets slutt.

  Les mer

 • HOVDETOPPEN - ÅPENT MØTE

  Hvordan vil du at Hovdetoppen skal utvikles? Kom og si din mening i Gjøvikhallen tirsdag 23. mai kl. 18.00 i forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeid for Hovdetoppen.

  Les mer

 • NAV Gjøvik har ny åpningstid

  Fra 01. mai har publikumsmottaket ved NAV Gjøvik ny åpningstid.

  Les mer

 • SLUTT PÅ FM-SENDING

  Det digitale radioskiftet er i gang. For deg som bor i bl. a. Oppland, slukkes NRKs radiokanaler på FM 26. april. De kommersielle, riksdekkende kanalene, og enkelte lokalradioer, følger etter 16. juni.

  Les mer

 • BEDRE BREDBÅNDSDEKNING I GJØVIK KOMMUNE

  Gjøvik kommune er i gang med å vurdere områder i kommunen som ikke har så god bredbåndsdekning som ønsket. Vi har i samarbeid med de største aktørene i området kartlagt hvilke området dette gjelder.

  Les mer

 • ÅPNINGSTIDER I PÅSKEN

  Øvre Torvgate 26: onsdag 12. april 08 - 12

  Les mer

 • Tid for soping og pussing av veger og gater

  Nå er det vårrengjøring på gang. Følg med på vår Facebookside og les om hvilke gater og veger som skal feies og sopes. Vi legger ut ny info for hver ny strekning. Skilter settes opp dagen før, og det er viktig at biler ikke står parkert i tidsrommet for rengjøringen.

  Les mer

 • INGEN TV - OVERFØRING

  Dessverre blir det ingen overføringer av kommunestyremøtene på vårt Intern-TV så lenge vi er stasjonert i Øvre Torvgate. Møtene vil i denne perioden bli holdt på Kulturhuset, (i kafè-området utenfor BlackBoxen), og er selvsagt  åpne for den som har lyst og anledning. På våre hjemmesider, under fanen Politikk og Samfunn/ politiske møter og saksdokumenter, vil du som tidligere finne alt om saker som skal opp, forslag til vedtak og også protokoller  fra tidligere møter.

  Les mer

 • På plass i "nye" lokaler

  Tirsdag 21.mars er også en merkedag. Fra og med i dag har Gjøvik rådhus nå adresse Øvre Torvgate 26. I morgentimene har alle sammen nå pakket ut igjen sakene sine fra "flyttekassene" og ryddet seg inn igjen på ny plass. Nå starter den nye hverdagen. På samme måte som i de siste dagene før flytting, må vi be om litt forståelse for at det kan være ett og annet som ikke er helt på plass fra første stund. Men vi er godt i gang.

  Les mer

 • Siste dag i "gammelt" rådhus

  Da er dagen kommet. I dag, torsdag 16.mars, er det den aller siste dagen for alle ansatte i det "gamle"rådhuset. Når dørene stenges i ettermiddag, innledes en midlertidig pause på ca. 18 måneder her på Kauffeldts plass 1. Fra og med tirsdag 21/3 kl.10.00 er det Øvre Torvgate som gjelder. Det blir en ny hverdag for oss alle, en hverdag som vi er sikre på skal fungere godt både for ansatte og innbyggere. Velkommen til vegen videre.

  Les mer

 • Nå går snart "Flyttetoget"

  Det nærmer seg togavgang. Og toget vi snakker om her, er flyttetoget med alle rådhusansatte. Det går fra Kauffeldtsplass 1 til Øvre Torvgate 26. Ikke lange avstanden, men lell da...Det som har vært så lenge til, det som har ligget nesten 2 år fram i tid, det veldig mange av oss har hatt et relativt avslappet forhold til, nå er det her. Nå er det nesten ubehagelig kort tid til. Og som i andre togavganger, - her er det ikke noe angrefrist eller slingringsmonn. Neste torsdag, den 16.mars kl.15.30 stenger vi ned våre nåværende lokaler, og åpner igjen i Øvre Torvgate, tirsdag 21.mars kl.10.00. I mellomtiden skal det skje veldig mye, men vi er klare til å drifte som vanlig fra den tirsdagen. Fram til torsdag ettermiddag vil arbeidet være tilnærmet som før, men rydde- og pakkemannskaper vil være i full sving allerede fra mandag 13. Heldigvis er det veldig mange som har tenkt veldig mye, og jobbet enda mer, for at dette skal gli så smertefritt som mulig.

  Les mer

 • Midlertidig stopp i oversettelsene

  For kort tid siden presenterte vi en ny løsning her på hjemmesidene der alt innhold kunne oversettes til mange ulike språk. Vi har dessverre noen tekniske problemer med den tjenesten nå, men det jobbes for å finne ut av det. Se etter flagget øverst til høyre på sida. Når det er på tilbake på plass, da er tjenesten også det.

  Les mer

 • MØBLER TIL LAG OG FORENINGER

  I forbindelse med at Gjøvik rådhus nå skal rehabiliteres, vil det bli en del møbler til overs og som vi ønsker å gi bort til frivillige lag og foreninger registrert i Gjøvik kommune. Det blir visning med reservasjon av møbler, ONSDAG 8. MARS KL.16.00 Oppmøte utenfor rådhuset(Borggården), og henting av møbler blir TIRSDAG 28. MARS kl.16.00. Det er svært viktig at reserverte møbler blir hentet denne dagen. Vi har en veldig stram tidsplan i forbindelse med flyttingen, så de oppgitte tidspunktene blir veldig absolutte.Vi vil, naturlig nok, så langt det er mulig gjenbruke møbler i det midlertidige rådhuset i Øvre Torvgate 26 og i våre øvrige kommunale bygg. Vi har pr. dags dato ikke helt oversikt over hva som blir tilgjengelig for de frivillige lag og foreningene, men det vil bli kontorpulter (store og noen med hev-/senk-funksjon), hyller, skap, små møtebord og møtestoler til overs. Møblene er av god kvalitet. De frivillige lagene og foreningene må selv stå for alt arbeid og kostnader til eventuell demontering og flytting. Av helt naturlige årsaker vil det ikke være anledning til visning/reservering og henting av møbler på andre tidspunkter enn beskrevet ovenfor. Det forutsettes at reserverte møbler blir hentet for å unngå ekstra kostnader for kommunen ved at vi må avhende møbler som er reservert. Og enda en liten ting: det nytter ikke verken å ringe til kommunen eller møte opp i rådhuset for sjekke om vi har det eller det til overs. Det ser dere først den 8.mars:) Velkommen da.

  Les mer

 • KOMMUNENS UREVIDERTE REGNSKAP 2016

  Overskudd i 2016. Gjøvik kommunes ureviderte regnskap for 2016 visert et netto driftsresultat på om lag 90,6 mill. kr, dvs. 3,9 % av totale driftsinntekter.

  Les mer

 • Hjemmesidene våre nå på de aller fleste språk

  Endelig blir hjemmesidene våre nå tilgjengelige for alle som ikke behersker norsk så godt. Ved å klikke på flaggsymbolet øverst på siden får du mulighet til å velge et stort antall språk. Alt innhold på sidene våre skifter automatisk til det valgte språket. Det vil helt sikkert være noen utfordringer, men de testene som er gjort tilsier at det er godt nok. Denne meldingen burde selvsagt også vært skrevet på ulike språk, men vi får hjelpe hverandre å spre budskapet.

  Les mer

 • Skattumgården legesenter

  Datasystemene er ute av drift, sannsynligvis frem til torsdag 24. februar. Legekontorene er åpne og telefonsystemet er i drift.

  Les mer

 • Vannlekkasje i Alfarvegen

  På grunn av en vannlekkasje i Alfarvegen v/nr.18, må vegen stenges mellom Johan Granvins veg og Adolf Hougs veg.Omkjøring skiltes om Johan Granvins veg, Fiolvegen og Adolf Hougs veg. Stengingen skjer fra kl. 14.00 i dag torsdag 16/2 og gjelder ut dagen i morgen.

  Les mer

 • Er det noe du brenner ekstra for?

  En ny versjon av nettstedet minsak.no er nå tilgjengelig på våre nettsider. Linken ligger vedlagt. Vil du høre og se litt mer, kan du klikke på den lille videosnuttten med ordfører Iddberg, på vår Facebookside.

  Les mer

 • BARNEHAGEOPPTAK 2017/2018

  Nå er tiden inne for å søke barnehageplass i Gjøvik kommune.

  Les mer

 • GJØVIK KOMMUNE TAR OPP LÅN

  Gjøvik kommune tar opp lån på 450 millioner kroner

  Les mer

 • Dette har vi ventet på så lenge

  Det er nok helt sikkert nyheter som er viktigere enn denne, men for oss i Gjøvik kommune er det en viktig milepæl som er nådd.

  Les mer

 • GOD SKATTEINNGANG I 2016

  Gjøvik kommunes skatteinngang endte på ca. 16 mill. kr mer enn budsjettert.

  Les mer

 • Mulighet for å søke om penger

  Gjøvik kommune er med under Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn." Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser. Ordningen retter seg mot barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.Det vil bli lagt vekt på samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor.Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.Tilskuddet lyses ut med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.Søknad sendes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Sjekk linker og adresser under "Aktuelt nå"

  Les mer

 • GJØVIK KOMMUNES SKATTE- OG AVGIFTSVEDTAK FOR 2017

  Gjøvik kommunestyre har i møte 15. desember 2016 i sak 149/16 fattet følgende vedtak: For inntektsåret 2017 legges det maksimale skatteøret som Stortinget vedtar til grunn for personlige skatteytere.

  Les mer

 • IKKE SKYLL FETTET NED I VASKEN

  Hvis du skyller fettet fra ribba, pinnekjøttet eller smultringene ned i toalettet eller i vasken, tettes avløpsrørene og kan tiltrekke seg rotter.

  Les mer

 • Vi gratulerer

  Tidligere i høst lanserte vi en omfattende kampanje for å få flere av kommunens innbyggere til å gå over til såkalte e-faktura. Mange valgte å gjøre det, følge oppfordringen og droppe papirfakturaer i posten. Denne gangen kunne vi lokke med en liten "gulerot", nemlig en loddtrekning av gavekort til bruk i julehandelen. De heldige vinnerne av gavekort er:Tore Jøranlid, Caroline Stahl Carlsen, Ola Birger Ranum, Sandra S E Johannesson og Jens Bergstrøm. Selv om trekningen er over for denne gangen, så er det fortsatt mulig å komme i gang med e-faktura. Da oppsøker du bare nettbanken din og ordner det der.

  Les mer

 • Mørke gater og slukte lys

  Gjøvik kommune har skiftet ut over 1500 gatelykter i løpet av de siste to årene. Dette er primært gjort av miljøhensyn, men det har dessverre ikke vært problemfritt. Mange av de nye lampene har feil og i tillegg er noe av arbeidet ikke godt nok utført. Kommunen har også et etterslep på drift- og vedlikehold av den delen av gatelysnettet som ikke er byttet ut, samt at det også er mange nye lampepunkter.Vi gjør det vi kan for å holde farten oppe, blant annet ved å leie inn eksterne entreprenører. Likevel, vi må nok forvente at det fortsatt blir noen mørke lamper i tida som ligger foran oss. Dette er sterkt beklagelig, men vi skal løse det.

  Les mer

 • Her er forslaget til nytt styringsdokument

  Styringsdokument 2017 - Formannskapets innstilling til kommunestyret

  Les mer

 • LUFTKVALITET

  Gjøvik Kommune og Statens vegvesen samarbeider om målestasjon for luftkvalitet

  Les mer

 • Gjøvik blir vertskommune

  I løpet av 2015 gjennomførte helsedirektoratet en evaluering av utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester. Som resultat av denne evalueringen, besluttet Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet, at det fra 1.1.2017 skulle bli et felles Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i hvert fylke. Alle nåværende vertskommuner fikk mulighet til å sende inn søknad om å bli den ene i sitt fylke. Tirsdag kom svaret fra Helsedirektoratet: Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet at Gjøvik kommune tildeles oppgaven som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland.

  Les mer

 • Skatteseksjonen stengt

  Skatteseksjonen er stengt fredag 25.11.2016 grunnet internt arrangement

  Les mer

 • Da har de politiske partiene også lagt fram sine budsjettforslag

  I desember skal kommunestyret vedta nytt budsjett for kommende år. Men først skal debatten gå og mange og ulike forslag skal diskuteres. Her kan du lese  de politiske partiers forslag

  Les mer

 • Styringsdokumentet i Web-versjon for aller første gang

  Les mer

 • OLJEFRI

  MØTE 15. NOVEMBER KL 18.30

  Les mer

 • Forslag Styringsdokument og Betalingssatser 2017

  Rådmannen har lagt fram sitt forslag til Styringsdokument 2017 - og forslag til Betalingssatser 2017.

  Les mer

 • Rådmannen svarer på partienes budsjettspørsmål

  Les mer

 • Er du klar for digital postkasse?

  Fikk du et brev i postkassa di for kort tid siden? Fra Posten selv. Hvis du kastet det med en gang, eller leste det først, men tenkte ikke noe mer på det, da får du en ny sjanse nå. Her og nå.

  Les mer

 • UNG DATA-undersøkelse

  Presentasjon av UngData 2016 i kommunestyresalen 3. november 09.00 - 12.00. Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

  Les mer

 • FEIL I UTBETALING TIL PRIVATE BARNEHAGER

  I forbindelse med forberedelse av rådmannens budsjettfremlegg for 2017 og nytt vedtak om tilskuddssatser til private barnehager for 2017, er det avdekket at det er utbetalt feil tilskudd til private barnehager i 2015 og 2016.

  Les mer

 • Rådmannens budsjettgrunnlag 2017-2020

  Rådmannen la 19.oktober fram Budsjettgrunnlaget for årsbudsjett 2017 og økonomiplanperioden 2017-2020 for formannskapet.

  Les mer

 • HØRING - REVIDERING AV HO PLAN 2025

  Helse og omsorgsplan 2025 er nå ute til høring i forbindelse med revidering 2016. Hovedformål med revidering av vedtatt Helse- og omsorgsplan 2025 er å sikre at mål og vedtatte prinsipper og innsatsområder er i tråd med kommuneplan, politiske vedtak og nye statlige målsettinger og styringssignaler. (Høringsfrist: 1.11.2016) NB: Høringsfristen er utsatt til 01.12.16

  Les mer

 • ÅPENT MØTE OM KLIMA

  Åpent møte om det grønne skiftet i innlandet - bli en stemme i klimaarbeidet på Gjøvik!

  Les mer

 • UTSLIPP RAMBEKK

  Varsel om mulig utslipp av sjenerende lukt fra Rambekk Renseanlegg i ukene 41-43.

  Les mer

 • GJØVIK BEST I OPPLAND

  Gjøvik kommune ble nummer 14 på landsbasis - og best i Oppland - i Forbrukerrådets testing av kommunenes service siden 2005.

  Les mer

 • INFLUENSAVAKSINERING HØSTEN 2016

  Under Aktuelt nå (eller ved å klikke på Les mer) finner du en oversikt over når det er vaksinering på de forskjellige legekontorene

  Les mer

 • Øvelsen over for denne gang

  Det ble en "dramatisk" dag for alle de involverte i gårsdagens fullskala kriseøvelse. Alle nødetatene var koplet på, men også sykehuset og kommunen hadde stor plass i øvelsen.

  Les mer

 • ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE

  Torsdag 22. september skal det være en fullskalaøvelse i krisehåndtering i regi av Fylkesmannen. Deltagere i øvelsen er: nødetatene (politiet og ambulansetjeneste), IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning), Gjøvik sykehus og Gjøvik kommune.

  Les mer

 • Melding om kriseøvelse

  Torsdag 22/9 vil Gjøvik kommune testes på om beredskapsplaner og krisehåndtering fungerer som forutsatt. Det blir en såkalt fullskalaøvelse, så mange etater vil bli berørt. Men husk at det er en øvelse.

  Les mer

 • BRANNVERNUKE 2016

  I årets brannvernuke - uke 38 - er det brannsikkerhet i hjemmet, med hovedfokus på viktigheten av brannøvelser hjemme.

  Les mer

 • Ny bru over Hunnselva

  I forbindelse med bygging av den nye bru over Hunnselva, er Parkgata stengt nordfra mot brua. Parkgata sørfra til KIWI og dyreklinikken er åpen. Avkjøringen fra Standgata der Parkgata tar av i sør, har allerede blitt mer oversiktlig, men mer utbedring gjenstår.Utskifting av brua har vært et tema i flere år og blir realisert nå. Som følge av at Opplandstrafikk etablerer parkeringsanlegg for buss på sørsiden av Hunnselva, vil brua få økt trafikk med større kjøretøyer. Brua vil også få økt trafikk av myke trafikanter.Det estetiske inntrykket fra Elvegata, foran Gjøvik kino og scene, blir videreført blant annet med samme type rekkverk. Det kommer også prefabrikkerte betongelementer med mønstret overflate i gangbanene.

  Les mer

 • UNGDATA-undersøkelse

  Formålet med Ungdata-undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene kan du se ved å klikke på Les mer

  Les mer

 • eFaktura kampanje

  Lyst å vinne 2500 kroner? Bli med på vår eFaktura-kampanje. Registrer dine kommunale regninger som eFaktura i perioden 1.9 -15.10.2016 og bli med i trekningen av 3 gavekort på 2500 kroner

  Les mer

 • Hva skal vurderes i ny kommuneplan?

  Vi minner om innspills- og høringsfristen 9.september.

  Les mer

 • Studenter får brannpensum på mobilen

  Verdifull informasjon - Mange studenter er i en situasjon hvor de for første gang skal klare seg selv i hverdagen. Gjennom denne kampanjen vil vi derfor bidra til at studenter får øynene opp for hvor viktig det er å ivareta sin egen sikkerhet, sier Tor Erik Skaar i Norsk brannvernforening.

  Les mer

 • Hvem skal få prisene?

  Gjøvikprisen, Idrettsstipend, Frivilligprisen og Støttekontaktprisen

  Les mer

 • Ferien er slutt - skolen starter

  Her kan du lese når din skole starter opp

  Les mer

 • Åpent temamøte på Haugtun

  Gjøvik som et demensvennlig samfunn - onsdag 17. august

  Les mer

 • Mulighet til å søke pengestøtte

  ALF MJØENS KULTURLEGAT Stipendiet deles ut hvert annet år og kan søkes av studenter som spesialiserer seg innen fagområdene:  musikk, kunst,  kunsthåndverk. De som skriver hovedoppgaver med tilknytning til Gjøviks historie og/eller til nyskapende arbeid innen utøvende musikk eller organisering av musikkpedagogisk arbeid.Søkere skal ha tilknytning til Gjøvik. Søknadsfrist 1.september. Søknad sendes: Gjøvik kommune, postboks 630, 2810 Gjøvik, eller e-post til: postmottak@gjovik.kommune.no Du kan lese mer om dette under fanen Aktuelt nå.

  Les mer

 • MINNEMARKERING

  Det er 5 år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya.Dette markeres ved en tilstelning ved minnesmerket i Jernbaneparken på Gjøvik fredag 22 juli klokka 12.00.Varaordfører Finn Olav Rolijordet legger ned blomster og holder minnetale. Det blir også sang ved Aurora Amalie Heimdal.Velkommen!

  Les mer

 • NRK sommeråpent besøker Gjøvik

  På lørdag kommer Gjøvik ordentlig i den norske TV ruta. Vi oppfordrer kommunens innbyggere til å bli med på å ta imot Skibladner og delta på lørdagens arrangement på brygga. Opplandstrafikk kjører bybuss og ringruta for kroner 10,-. Det er gratis parkering på kommunale plasser. CC Gjøvik åpner i tillegg parkeringsplass og P-hus for arrangementet.

  Les mer

 • POTENSIELL SMITTEFARE I SPEKEPØLSE

  Ikke spis spekepølse fra Rogers spekemat og viltkjøtt.

  Les mer

 • SKIBLADNERFESTIVAL

  NRK trenger plass til utstyret sitt så nær Skibladnerbrygga som mulig, derfor blir det en del endringer i forhold til kjøring og parkering i og langs Bryggevegen tiden 5. til 18. juli.

  Les mer

 • KOKEPÅBUD I HUNNDALEN OPPHEVES

  30.06.2016: Vannet er rent og kokepåbudet er opphevet

  Les mer

 • ÅPNINGSTID I RÅDHUSET

  Rådhuset er åpent mellom 08.30 og 15.00 i ukene 27 - 32

  Les mer

 • VANNLEKKASJE I HUNNDALEN

  OPPDATERT 29.06.16: Kokepåbudet opprettholdes og utvides til også å gjelde abonnenter på Bybrua/Viflat.

  Les mer

 • Koking av drikkevann

  Det har vært en større vannlekasje i Hunndalen i løpet av dagen, noe som automatisk har ført til at det er sendt ut varsel om koking av drikkevannet i det berørte området. Denne varslingen har foregått via kommunens eget system for bruk av sms direkte til de aktuelle beboerne. Kokepåbudet gjelder til friskmelding vil bli publisert via samme kanal så fort den foreligger. Reine analysesvar på to ulike vannprøver er det som skal til.

  Les mer

 • Hunton valgte Gjøvik

  Gleden er stor hos alle som nå har jobbet for å få Hunton til å velge Gjøvik som base for sin videre satsing. Det ble i ettermiddag bestem i styret i Hunton Fiber AS, at de bygger sin nye fabrikk i Skjerven Næringspark. Det er en liten runde igjen før det er helt i boks, - avtalen skal også godkjennes i kommunestyret.

  Les mer

 • Ny kommunikasjonsstrategi

  Ny  kommunikasjonsstrategi for Gjøvik kommune, er nå vedtatt av  kommunestyret. Den sier mye om hvordan Gjøvik kommune skal være synlige og tilstede i det offentlige rom. Dokumentet inneholder målsettinger og strategiske tiltak for hvordan kommunen skal informere og kommunisere med sine innbyggere og egne ansatte, men også med samarbeidspartnere og andre interessenter. I tillegg gir den noen viktige føringer for hvordan vi bruker sosiale media.

  Les mer

 • Momskompensasjon lag og foreninger

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016

  Les mer

 • KRISEØVELSE

  ØVELSE - ØVELSE - ØVELSE - Intern kriseøvelse på rådhuset i dag onsdag 8. juni. Rådhuset er åpent som normalt under øvelsen.

  Les mer

 • Åpent møte om Skateparken

  En liten påminnelse om :Åpent møte om "Skateparken" i morra, Onsdag 8. juni klokka 19.00.Vi inviterer vi til åpent møte for alle brukere av skateanlegget i Jernbaneparken. Møtet holdes i kommunestyresalen i rådhuset.Her vil det bli gitt informasjon om anlegget og hvorfor bruken i dag er regulert. Vi får besøk fra Jordal skatepark som vil si litt om sine erfaringer. Til slutt åpner vi for dialog rundt den fremtidige bruken av skateanlegget. Hva kan vi sammen gjøre for at anlegget fortsatt skal være attraktivt for skatere, scootere og øvrige brukere?Velkommen!

  Les mer

 • Kommuneplanrevisjon - Høring av planprogram

  Varsel om oppstart av kommuneplanrevisjon. Forslag til planprogram (som sier hva som skal vurderes og hvordan prosessen skal være) ligger ute til offentlig ettersyn fram til 9.september.

  Les mer

 • Valgresultat rådgivende folkeavstemning

  Resultat for Gjøvik kommune

  Les mer

 • I dag, mandag 30/5, er det selve valgdagen

  Vi oppfordrer så sterkt vi kan alle som har stemmerett, til å bruke den i dag! Husk å ta med gyldig legitimasjon.Eksempler på slik legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Følg linken under og du finner åpningstider på de forskjellige valglokalene:

  Les mer

 • Er du verge eller pårørende til noen med utviklingshemming?

  Gjøvik kommune og Fylkesmannen arrangerer kurs 2.6.2016 i "Vergemål og selvbestemmelse for personer med utviklingshemming"

  Les mer

 • Har du lyst til å bli nemndsmedlem i Utlendingsnemda?

  Nå har du sjansen. Fylkesmannen i Oppland leter nå etter kandidater.

  Les mer

 • Dialogmøte demens

  Dialogmøte på Haugtun 1. juni klokken 18.00 angående ny demensplan.

  Les mer

 • Er du pårørende?

  Sjekk ut vår nye nettside der vi har samlet relevant informasjon og peker til gode ressurssider.

  Les mer

 • Bytte fastlege?

  I forbindelse med overgang til ny IKT-løsning for fastlegebytte vil det ikke være mulig å bytte fastlege i perioden 1.juni - 6. juni 2016. Dette gjelder både via helsenorge.no og ved å ringe 800HELSE (800 43 573)

  Les mer

 • Dialogmøte ny demensplan

  I forbindelse med at Gjøvik kommune skal lage en ny demensplan, trenger vi dine innspill. Hva er viktig for at du og dine pårørende skal leve godt med demens? Vi inviterer til dialogmøte 1.juni kl 18 på Haugtun omsorgssenter, Storgata 33, Gjøvik.

  Les mer

 • Det nærmer seg folkeavstemming

  Den 30. mai er det rådgivende folkeavstemning om kommunereform i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Du kan forhåndsstemme fra 18. mai. Du har stemmerett dersom du var folkeregistrert som bosatt i Gjøvik pr. 1. april 2016 og fyller 16 år i løpet av 2016, eller eldre og for øvrig fyller vilkårene for stemmerett til kommunestyrevalg. Du finner mer informasjon om folkeavstemningen under knappen "Rådgivende folkeavstemning"

  Les mer

 • INNBYGGERNE I GJØVIK FÅR KJERNEJOURNAL

  11. mai 2016 får alle innbyggere i Oppland og Hedmark sin kjernejournal. Det kan være til stor hjelp i akutte situasjoner

  Les mer

 • Siste mulighet for å delta på Folkemøte

  Tre av fire folkemøter er nå unnagjort, og ett gjenstår. Det siste avholdes på Gjøvik Gård, i Gjøvikhallen, tirsdag 26.april kl. 1800. Benytt sjansen til å bli informert og orientert om det arbeidet som er gjort siden i fjor høst, og som er blitt til den anbefalte Intensjonsavtalen. Den som har som intensjon å slå sammen våre tre kommuner. Det vil bli en god kaffepause med samtale rundt bordene, og rik anledning til spørsmål og svar. Både ordfører, rådmann, og flere sentrale politikere vil delta. Velkommen til å være med å forme framtida.

  Les mer

 • Folkemøte i Hunndalen

  Vi fortsetter vår serie med folkemøter. I kveld, tirsdag 19/4, er det Hunndalen som er stoppestedet. Vi inviterer til møte kl.18.00 på Folkets Hus.Velkommen til å bli informert, men velkommen også til å si din mening og til å stille dine spørsmål.

  Les mer

 • Nå er det avgjort hvor vi skal være

  Gjøvik Rådhus AS har inngått leiekontrakt med Rådhuset Eiendom AS, ved Geir Skari, om leie av «Telenorbygget» i Øvre Torvgate 26. All virksomhet som er i dagens rådhus, vil bli flyttet til dette bygget i forbindelse med den planlagte rehabiliteringen. Forventet oppstart er februar/mars 2017. Publikum, samarbeidspartnere og andre berørte, vil få mer informasjon når tiden nærmer seg. Mange vil sikkert huske at Gjøvik kommunes tidligere rådhus var på nettopp denne adressen. Faktisk helt fram til dagens rådhus var ferdig i 1980.

  Les mer

 • Innbyggerdialogen i gang for alvor

  Nå er vi i gang med det som er kalt innbyggerdialog. Nå vil vi ut med informasjon og komme i dialog med innbyggerne.

  Les mer

 • Fosterhjem - har du rom til en til?

  For å dekke behovet for fosterhjem trenger Fosterhjemstjenesten i Oppland 90 nye hjem i år. Har DU rom til en til? Ledige plasser på forberedelseskurs.

  Les mer

 • KJELL NORDVIKS FOND 2016

  Søknadsfristen er 30. april. Klikk på Les mer for mere informasjon

  Les mer

 • BARNEHAGEOPPTAK

  Barnehageopptak er i gang i hele kommunen, det er samordning mellom de kommunale og de private barnehagene.

  Les mer

 • Kontantfri kasse i rådhuset

  Fra 1. mars blir det kun mulig å betale via kortterminal i servicetorget.

  Les mer

 • Hvordan er det å gå i byen?

  Gjøvik kommune skal få større fokus på de gående, og er i gang med å utarbeide en gåstrategi for Gjøvik by. Første del av gåstrategien er kartlegging av eksisterende situasjon.

  Les mer

 • Eiendomsskattelister 2016

  Eiendomsskattelister for 2016 finner du under Aktuelt nå

  Les mer

 • Felles kommunestyremøte

  Arbeidet med kommunereformen har kommet et langt stykke videre. Intensjonsavtalen er skrevet, og det er tid for mer informasjon og debatt. Torsdag 11/2 er det duket for felles kommunestyremøte for alle de fire kommunene. Det foregår på Gjøvik Gård og starter kl.1700. Du kan følge dette direkte på nettet via kamerastreaming på oa.no eller høre på Radio Toten.

  Les mer

 • Vestoppland kommune - intensjonsavtale

  Et omfattende arbeid har vært gjennomført av veldig mange de siste månedene, for å få på plass en intensjonsavtale knyttet til en eventuell kommunesammenslåing.

  Les mer

 • Radonmåling

  Miljørettet helsevern i Gjøvikregionen tilbyr nå gjennom samarbeid med Radonlab rimelig radonmåling.

  Les mer

 • Varsel om ekstremvær

  Fra fylkesmannen er det sendt ut et varsel knyttet til vind og uvær som kan forventes utover ettermiddagen og natta. Viktig å være oppmerksom og ta sine forholdsregler.

  Les mer

 • Høringer hos teknisk drift

  Revidert forskrift for vann - og avløpsgebyr og nytt reglement « Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» administrative og tekniske betingelser m/ tilleggsbestemmelser for Gjøvik kommune har høringsfrist 15.2.2016

  Les mer

 • Fire kommuner blir til en? -Innbyggerdialog

  Nå er tiden kommet for å løfte debatten og dialogen ut fra planleggings- og drøftingsrommene, og ut til alle innbyggerne i våre fire kommuner. Det første skrittet tas nå, og det er å presentere en felles hjemmeside og en ny Facebookprofil. Begge med navnet: sammen gir vi mer. Vi inviterer begge steder til aktiv deltagelse. Velkommen!

  Les mer

 • Informasjonsmøte om aktivitetstilbud på Haugtun

  Aktivitetstilbud til personer med nevrologiske sykdommer/skader

  Les mer

 • To nye tjenesteledere på plass i Oppvekst

  Stillingene, som henholdsvis Skolesjef og Barn- og familiesjef, er nå besatt, og dermed er ytterligere to viktige brikker på plass etter omorganiseringen.

  Les mer

 • IKKE SKYLL FETTET I VASKEN!

  Hvis du skyller fettet fra ribba, pinnekjøttet eller smultringene ned i toalettet eller i vasken, tettes avløpsrørene og kan tiltrekke seg rotter.

  Les mer

 • Fortsatt glatt og vanskelige forhold

  Les mer

 • Advarsel og oppfordring

  Regnvær og kuldegrader skaper store problemer for trafikken, både for kjørende og gående. Ta hensyn og vær forsiktige,- slik lyder advarslene fra mange hold.

  Les mer

 • Gratulerer Vindingstad barnehage

  Vi har gleden av å publisere denne pressemeldingen i sin helhet, og samtidig gratulere alle i Vindingstad barnehage, både barn og voksne, og med styrer Wenke Wiklund Kleppe i førersetet, med denne flotte prisen. Hipp, hipp...

  Les mer

 • Hjemmesidene våre "feirer" 1 år

  12/12, kl.12.12 i fjor, åpnet vi vår nye hjemmesideportal.

  Les mer

 • Søke om midler? 29 millioner til fordeling

  Gjøvik kommune er en av bysamfunnene hvor offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin tilskuddsordning: Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Det ligger inne ca 29 millioner til fordeling i 2016.

  Les mer

 • Litt telefontrøbbel

  Grunnet forhold som ligger litt på siden av oss, blant annet oppgradering av nødnettet, vil ventetiden kunne bli litt lenger ved telefonhenvendelser til Gjøvik interkommunale legevakt. Alt bør/skal være i orden igjen på mandag.

  Les mer

 • Aksjon boligbrann 2015

  Aksjon boligbrann 2015 er en landsomfattende informasjonskampanje som tilrettelegges og arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.

  Les mer

 • Partienes alternative budsjett

  Partienes alternative budsjettforslag til rådmannens forslag til styringsdokument 2016 - 2019 finner du ved å klikke på Les mer.

  Les mer

 • Varsel om spyling

  Tirsdag 24. november fra klokken 09:00 til klokken 14:00. vil det pågå spyling av vannledningsnettet i område Føllingstads veg, Ragnhilds veg, Nordahl Griegs veg, Jøssingvegen og Kronprins Olavs veg. Det kan bli noe misfarget vann i denne perioden. Tapp på forhånd opp rent vann til nødvendig forbruk. Dersom vannet er misfarget etter kl 14.00,  så la kaldtvannet renne til det blir klart. Ikke bruk vaskemaskin eller oppvaskmaskin i denne perioden.

  Les mer

 • Gode nyheter fra Fylkeskommunen

  Gjøvik er nå et langt skritt videre i kampen om å få huse den nye administrasjonen for Innlandet Politidistrikt.

  Les mer

 • Litt om akuttmottaket på Bondelia

  Her følger litt informasjon knyttet til det arbeidet som gjøres for å ta i mot flyktninger til akuttmottaket på Bondelia. De første ankom rett før helga, og noen flere er ventet i løpet av kort tid.

  Les mer

 • Verdens toalett-dag 19. november

  Torsdag 19. november markeres verdens toalettdag. 2,4 milliarder mennesker har ikke tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold og toaletter

  Les mer

 • Forslag til Styringsdokument 2016

  Rådmannen har lagt fram Forslag til Styringsdokument 2016 for politisk behandling. Utvalgene har møter i uke 48, formannskapet 2.desember og kommunestyret 17.desember.

  Les mer

 • BUDSJETTBEHANDLING 2016 - svar på spørsmål

  fra partiene. Partiene sender spørsmålene til administrasjonen senest 30. oktober, rådmannen svarer  innen 5. november.

  Les mer

 • NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

  Søknadsfrist: 20.11.15. Det er elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2016.

  Les mer

 • Innsamling av farlig avfall

  Ukene 43 og 44 skal de røde boksene for farlig avfall (merket spesialavfall) tømmes.

  Les mer

 • Rådmannens budsjettforslag

  Onsdag formiddag (21.10.15) la rådmannen fram budsjettforslag 2016 for formannskapet. Klikk på Les mer hvis du vi se forslaget.

  Les mer

 • Hvor lite skal du finne deg i?

  Politiets nye informasjonskampanje for å forebygge vold i nære relasjoner "Hvor lite skal du finne deg i?" skal gi økt kunnskap om tematikken og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

  Les mer

 • Barnebokdager 10.-16.okt

  Hvis noen lurer på hvorfor det henger en dukke i flaggstanga i borggården, så er det et innslag i bibliotekets barnebokdager. Dukken heter Ida, og hun ble heist opp av sin mer kjente bror Emil

  Les mer

 • Trafikksikker kommune

  Gjøvik kommune er - som en av 12 kommuner i Oppland - godkjent som trafikksikker kommune 2015 - 2017

  Les mer

 • På jakt etter nye utfordringer?

  Kommunen har fokus på rollen som samfunns- og næringsutvikler, samtidig som kommunens tjenesteproduksjon står sentralt. Vi har tre ledige nøkkelstillinger, som hver på sin måte er viktige for å realisere dette målbildet. De to første stillingene er plassert i den nyetablerte sektor for samfunnsutvikling, mens VA-sjef ligger under teknisk drift.Stillingene er sentrale i å gjøre Gjøvik til en attraktiv kommune for bolig- og næringsetablering, og du får anledning til å påvirke veivalg av betydning for kommunens innbyggere og næringsliv. Klikk deg inn på knappen Aktuelt nå, og les mer.

  Les mer

 • Det nye kommunestyret

  Klikk på "les mer" for å få opp en link til det nye kommunestyret

  Les mer

 • Den nye politiske plattformen i Gjøvik

  Det er inngått en felles politisk plattform for den nye samarbeidskonstellasjonen i Gjøvik. En plattform det ble enighet om tirsdag kveld.  Den ligger vedlagt her.

  Les mer

 • Det blir borgerlig flertall i Gjøvik

  FrP. H, KrF, Sp, V, MDG, og PP. inngår i et politisk samarbeid, og legger i dag fram en politisk plattform for et nytt politisk styre i Gjøvik kommune. Du kan følge pressekonferansen på oa.no

  Les mer

 • Valgresultater

  Under knappen Valg 2015 finner du nå de endelige resultatene for valget i Gjøvik kommune.

  Les mer

 • Gjøvik og nye flyktninger

  Gjøvik og nye flyktninger. Hva gjør vi?  Her følger en kort  orientering:

  Les mer

 • Flere skal få fjernvarme, men først må det graves

  Da er det klart for to nye områder som skal få fjernvarme. Det ene er i nordbyen, det andre er i Hunndalen, lenger sør. Legger ved mer informasjon og kart.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakt fra 1.september

  Nytt landsdekkende telefonnummer til legevakten trer i kraft fra 1. september 2015. Det nye nummeret er 116 117. Det er gratis i bruk, og du blir automatisk koplet til den største legevakten i nærheten av der du ringer i fra. Dersom du ønsker å få direkte kontakt med Gjøvik Interkommunale legevakt, kan fortsatt 61 13 70 00 brukes.

  Les mer

 • Voksne skaper vennskap

  Vennskap forebygger mobbing og voksne spiller en avgjørende rolle som brobyggere og rollemodeller. Vedlagt finner du en brosjyre som er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe fra skole, barnehage, ungdomsavdeling, helsestasjonen og kommunalt foreldreutvalg, og som inneholder tips og forslag for voksne innenfor skole, barnehage, hjem og fritid.

  Les mer

 • Innbyggersøkelse Gjøvik 2015 - Rapport

  En rapport som oppsummerer svarene fra innbyggerundersøkelsen for Gjøvik kommune 2015 er nå lagt fram. Den viser at kommunens innbyggere i hovedsak er fornøyd med kommunens tjenester og at omdømmet er godt på kommunenivå. For de ulike tema er det imidlertid variasjoner i de ulike delene av kommunen.

  Les mer

 • Det brenner i Gjøvik

  Det brenner kraftig i en gammel trebygning i krysset Hunnsvegen/ Hans Mustadsgate, bedre kjent som Kvisgaardshjørnet. Se mer på oa.no

  Les mer

 • Klart for ny graveetappe

  Nå er det Johan Sverdrupsgate som skal klargjøres for fjernvarme. Gravingen starter ved Gjøvik Sykehus.

  Les mer

 • Tips til lag og foreninger

  Nå nærmer det seg raskt et nytt skole og studieår. Snart kommer det mange ungdommer flyttende til vår kommune. Mange av dem vil helt sikkert søke opp mulighetene for å finne en aktivitet å delta i, - finne et lag eller en forening som passer. Og de aller fleste vil helt sikkert gå via nettet, og ikke minst via kommunens egne hjemmesider. Så derfor går det nå en sterk oppfordring til dere som er medlemmer og ledere i en av de veldig mange aktivitetstilbud vi har: logg dere på og legg inn ditt/deres lag. Klikk på Kultur, idrett og fritid, og deretter på Lag og foreninger.

  Les mer

 • I dag flagger vi for?

  Du vet det sikkert,- men for dem som eventuelt lurer på hvorfor det flagges i dag, så slår vi fast at det er 29. Juli og Olsok. Dette er dagen som feires til minne om slaget på Stiklestad i 1030, der Olav den hellige ble drept. Det er kanskje ikke så mange som har store arrangementer denne dagen, men Trondheim har. Olavsdagene foregår i disse dager.

  Les mer

 • Minnemarkering 22. juli

  Onsdag 22. juli er det minnemarkering i Minneparken (ved Skysstasjonen) kl. 17.00 . Det blir tale ved varaordfører Sveen, kransnedleggelse og kunstnerisk innslag. Alle er hjertelig velkomne.

  Les mer

 • TIDLIG FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

  Dersom du er forhindret fra å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden 10. august – 11. september eller på valgtinget 13. og 14. september, kan du avgi tidlig forhåndsstemme i perioden 1. juli – 7. august.

  Les mer

 • MOMSKOMPENSASJON LAG OG FORENINGER

  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og foreninger i 2015.

  Les mer

 • Ingen parkering på Gjøvik Gård denne uken

  Grunnet det store Tenårings-Treffet på Gjøvik, (2000 unge gjester til byen), der mange arrangementer og aktiviteter er lagt til Gjøvik Gård, vil P -plassene ikke være tilgjengelige for andre denne uken (Uke 26). Parkering på  Mjøsstranda er et godt alternativ. Litt rimeligere er det også. Ellers oppfordres jo de som har mulighetene til det, å sykle eller gå.

  Les mer

 • E-faktura kommunale gebyrer

  Vi beklager at eFaktura  2. termin på kommunale eiendomsgebyrer og 6.termin for barnehage/SFO med forfall 25.06 ennå ikke er oversendt nettbanken. eFaktura produseres på nytt i dag - 17.06.

  Les mer

 • Graving i Hunnsveien

  Snart hundre år gamle rør og ledninger byttes ut

  Les mer

 • Innspurt for Innbyggerundersøkelsen

  Fredag 12/6 er siste mulighet for å delta i kommunens store Innbyggerundersøkelse. Vi oppfordrer så sterkt vi kan, alle dere som har fått brev, om å logge dere på og svare på de ulike spørsmålene om kommunens mange tjenester og oppgaver. Det betyr mye at det kommer mange svar. Vi ber dere om å ta de nødvendige minuttene for å svare. Lykke til!

  Les mer

 • Ny forskrift om plantevernmidler

  Fra og med 2.juni gjelder ny forskrift for plantevernmidler. Du finner alt om dette under knappen "Aktuelt nå", og også under "Landbruk og Naturforvaltning"

  Les mer

 • Liv-Marion Olsgaard konstituert som skolesjef

  Anne Margrethe Lund har nå startet i sin nye stilling som kommunalsjef for Oppvekst, og som ny skolesjef er Liv-Marion Olsgaard konstituert. Hun har fram til nå jobbet som seniorrådgiver på skolekontoret, og før det som rektor ved Gjøvik Skole.

  Les mer

 • Ny eiendomssjef er ansatt

  MORTEN NORMANN er ansatt som ny eiendomssjef i Gjøvik kommune. Han er 44 år og er i dag ansatt som bygg/eiendomssjef i Søndre Land kommune. Han har bred erfaring og utdanning innenfor fagområdet. Han tiltrer sin nye jobb ca 1. september.

  Les mer

 • Stor innbyggerundersøkelse

  Vi i Gjøvik kommune er opptatt av hva våre innbyggere synes om de ulike kommunale tjenester, om kommunen som bosted og om hvordan vårt lokaldemokrati fungerer. Og vi ønsker å skaffe oss en bedre innsikt i innbyggernes konkrete prioriteringer av betydning for området klima- og energi.

  Les mer

 • Bidra til redusert utslipp i Mjøsa

  Du bør koble fra taknedløpet hvis det er koblet til offentlig avløpsnett. Hvis det er tilkoblet, risikerer du at vann kommer inn i kjelleren ved overbelastning.

  Les mer

 • Kommunens nye ledelse

  Som et ledd i Rådmannens omorganisering, er den nye ledelsen nå på plass. Og her er den.

  Les mer

 • Nytt på hjemmesidene våre

  Etter noen måneders erfaringer med drift av de nye hjemmesidene våre, er det tid for noen gode forbedringer. De fleste kan ses tydelig her på startsiden. For det første har dette stedet du nå er, fått navnet nyheter, og de siste nyhetene går i loop med et tidsintervall på noen sekunder. Klikker du på dem, stopper de og du kan lese i fred og ro.

  Les mer

 • Obs!! Lag og foreninger

  Nå fungerer alt som det skal ,- så her er en oppfordring til alle lag og foreninger i Gjøvik Kommune: Registrer dere her på våre hjemmesider. Noen leiter etter dere, flere er interesserte i arbeidet dere driver og mange kan sikkert tenke seg å bli medlem hos dere. Klikk på Kultur, idrett og fritid, og deretter på lag og foreninger. Der står det en grei oppskrift på hvordan det gjøres. Bruk de få minuttene det tar og meld dere inn!

  Les mer

 • Søknadsfrister kulturmidler og treningstider

  Søknadsfrist for kulturmidler (driftstilskudd) til lag og foreninger som driver barne- og ungdomsarbeid: 14. mai. Søknadsfrist trening i idrettshaller: 1. mai.

  Les mer

 • Siste frist for levering av valglister

  13. og 14. september er det kommunestyrevalg i Gjøvik kommune. Partier/grupper som ønsker å stille til valg, har frist til 31. mars kl. 12.00 med å levere inn listeforslag. Listeforslagene legges ut til offentlig ettersyn i Gjøvik rådhus/servicetorget og på kommunens hjemmeside etter hvert som de kommer inn.

  Les mer

 • Åpningstider i påsekeuken

  En liten påminnelse om åpningstidene i rådhuset ifbm påsken.• Mandag 30. mars kl. 08.00 – 15.30• Tirsdag 31.mars kl. 08.00 – 15.30• Onsdag 1. april kl. 08.00 – 12.00 (kasse og billettsalg i servicetorget er stengt) • Skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag stengt. Så ønsker vi fra Servicetorget alle sammen en riktig god påske.

  Les mer

 • Ny midlertidig ledelse i kommunen

  Arbeidet med intervjuer og seinere tilsettinger av nye kommunalsjefer er nå godt i gang. Fram til ny ledelse er klar, har rådmannen denne midlertidige ledergruppen rundt seg, fra og med i i dag, 23/3.  Sektor for samfunnsutvikling har han hånd om selv, Skolesjef, Anne Margrethe Lund representerer Oppvekstsektoren, NAV- leder, Reidun Karlsen, har sektor NAV, Konstituert Helse og Omsorgssjef, Heidi K. Hagebakken representerer Helse og Omsorgssektoren, og Kommunalsjef, Sigmund Egner, har hånd om sektor for Administrasjon, forvaltning og teknisk drift.

  Les mer

 • Kjell Nordviks Fond

  Kanskje har du planer om å dra til USA for å studere ved et universitet eller høyskole?  Her kan du lese litt mer om muligheten for et stipend. Og søknadsfristen er 30. april.

  Les mer

 • Informasjon om septikrenovasjon

  Les mer

 • STATLIGE MIDLER TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) lyser ut tilskuddsmidler til Barne-og ungdomstiltak i større bysamfunn. SØKNAD OM STØTTE 2015.

  Les mer

 • Elektronisk sanitærmelding

  Gjøvik kommune innfører elektronisk sanitærmelding fra mandag 2. mars 2015. Dette vil gi en raskere og mere enhetlig saksbehandling.

  Les mer

 • Vil du bli lærling i kommunen?

  Gjøvik kommune søker etter lærlinger fra høsten 2015. Søknadsfristen er 6. mars.

  Les mer

 • Plasseringen bestemt for Gjøvikregionen International School

  " - Det avgjørende punktet for området som er valgt, er at det vil gi skolen de beste rammebetingelsene for å lykkes over tid",- det sier styreleder Emma Østerbo. (se vedlagte pressemelding)

  Les mer

 • Ønsker du jobb?

  De beste mulighetene for jobb er når arbeidssøkere og arbeidsgivere kan møtes og lære litt om hverandre. Og den sjansen kan du lese mer om her.

  Les mer

 • Pårørendeskole/demenssykdom

  Pårørende til personer med demens har ofte et stort behov for kunnskap, hjelp og støtte i en krevende situasjon. Her kan du lese om et tilbud om kurs som vil gi mye informasjon og mulighet for å dele erfaringer.

  Les mer

 • For ansatte

  Det du tidligere fant under "For ansatte" finner du nå under knappen "Om oss" til høyre.

  Les mer

 • Velkommen til gjovik.kommune.no

  Velkommen til Gjøvik kommunes nye digitale inngangsdør. Velkommen til våre nye hjemmesider. Vi håper du vil like dem og oppleve dem som nyttige.Vår intensjon er at hjemmesidene skal ha følgende viktige funksjoner:-de skal gi deg svar på dine spørsmål-de skal hjelpe deg til å få løst en eller flere oppgaver-de skal være enkle og effektive å bruke

  Les mer