Nødvann nå i tørketida

Det er tørketid, og mange med brønn eller borebrønn og privat vannforsyning fortviler.

Gjøvik kommune tilbyr folk som risikerer å miste vannet, å hente vann på våre tappepunkter:

  • Shell-stasjonen på Biri
  • Stampevegen i Hunndalen
  • Pinsberget pumpestasjon i Snertingdal
  • Strandenga pumpestasjon på Biristrand

For å få tilgang tilgang til krana, må dere først kontakte én av to:

  • Rørleggervakta, mobil 951 36 706
  • Rune Brønstad, mobil 959 72 235
  • Trond Hulleberg, mobil 901 70 791

Kommunen har dessverre ikke mulighet til å kjøre ut vann, dette må folk gjøre selv eller bestille fra private.

VAR-seksjonen

Sist endret: 10. juli 2018