Stedsutvikling i Hunndalen

Vil du være med å påvirke fremtidens Hunndalen? Gjøvik kommune og Hunndalsforum inviterer til fremtidsverksteder.

Når og hvor?

 • Tirsdag 4.desember
 • Klokken 18:00 - 21:00

Og

 • Tirsdag 15.januar
 • Klokken 18:00 – 21:00

Sted:  Folkets hus i Hunndalen

Temaer 

Temaene 4. desember er:

 • Helse
 • Oppvekst
 • Kulturliv, idrett og omdømmebygging
 • Frivillighet og integrering

 Temaene 15. januar er:

 • Attraktiv sentrumsutvikling – transformasjon av Hunndalen sentrum
 • Samarbeid og samskapning i bydelen Hunndalen
 • Samferdsel og trafikksikkerhet
 • Friområder, parker og anlegg
 • Bolig og næring

Stedsutvikling i Hunndalen 

Hovedmålet med fremtidsverkstedene er å komme fram til spesifikke tiltak som skal tas med videre i en tiltaksplan for stedsutvikling i Hunndalen.

Målet med prosjektet er å styrke Hunndalen som senter for lokalbefolkningen med fysiske kvaliteter, tilbud og tjenester som bidrar til økt trivsel og bedre livskvalitet. Prosjektet skal også bidra til å utvikle kontakt og samarbeid mellom Gjøvik kommune og representanter for lokalmiljøet – både mht. medvirkningsplanlegging og i utvikling av lokale tjenester og tilbud.

Sist endret: 26.11.2018