Gebyr priser og avgifter

Alkoholavgifter 2019

Gebyr for avleggelse av kunnskapsprøven

Betales på forskudd med kr 400,-

Salgsgebyr

Betales med kr 0,21 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1

Skjenkegebyr

Betales med

  • kr 0,48 per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
  • kr 1,26 per vareliter for gruppe 2
  • kr 4,16 per vareliter for gruppe 3
Minimumsgebyr per år

Salg: kr 1 660,-

Skjenking: kr 5 200,- 

Ambulerende bevilling kan kommunen kreve et gebyr på inntil kr 370,- per gang

Barnehage 2018

Barnehagene har statlige makspriser
 
% plassd/ut/uinfoPris pr mnd
 100 %    5 d/u 45 t/u    2 910,-
 100 %    5 d/u  45 d/u  pris for melk og frukt     160,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  96 % av makspris  2 794,-
   90 %  4/5 d/u  40,5 t/u  pris for melk og frukt     145,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  88 % av makspris  2 561,-
   80 %    4 d/u  36 t/u  pris for melk og frukt     130,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  80 % av makspris  2 328,-
   70 %  3/4 d/u  31,5 t/u  pris for melk og frukt     115,-
   60 %     3 d/u   27 t/u   72 % av makspris  2 095,-
   60 %     3 d/u   27 t/u  pris for melk og frukt       95,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  64 % av makspris  1 862,-
   50 %  2/3 d/u  22,5 d/u  pris for melk og frukt      75,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  54 % av makspris  1 629,-
   40 %  2 d/u  18 t/u  pris for melk og frukt       60,-
      Kjøp av enkeltdager     250,-
Søskenmoderasjon

30 % for det eldste barnet. Ved flere enn to barn i barnehage gis 50 % moderasjon for det eldste og 30 % for det mellomste

Matkostnader

Dette varierer mellom barnehagene, avhengig av hva de serverer. Beløpene over dekker melk og frukt. Øvrig servering kommer i tillegg.

Helse og omsorg 2018

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
  Netto inntekt før
særfradrag
Betalings-
gruppe
Timepris Maks sats
pr måned
Inntil 2 G            0 - 187 268  A   Kr    205,-
Mellom 2 G og 3 G 187 269 - 280 902 C Kr 437,- Kr    776,-
Mellom 3 G og 4 G 280 903 - 374 536 E Kr 437,- Kr 1 556,-
Mellom 4 G og 5 G 374 537 - 468 170 G Kr 437,- Kr 2 318,-
Over 5 G 468 171 - I Kr 437,- Kr 3 092,-

1G = kr 93634 pr 01.05.2017

Trygghetsalarm
Leie av trygghetsalarm pr måned Kr 220,-
Dagsaktivitetstilbud
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) Kr 206,- pr dag
Dagaktivitetstilbud for eldre (abonnement) uten transport Kr  97,- pr dag
Transport til dagaktivitetstilbud for yngre, tur/retur Kr  85,- pr dag
Institusjonsopphold
Korttidsopphold - statens satser * Kr 160,- pr døgn
Dagopphold / nattopphold Kr  80,- pr dag / natt

* etter 60 døgn blir betaling for korttidsopphold beregnet etter regelverket om langtidsopphold

Mat fra institusjonskjøkken
Middag u/dessert - stor porsjon Kr 77,-
Middag u/dessert - normal porsjon Kr 67,-
Suppe / dessert Kr 15,-
Grøt lørdag - normal porsjon Kr 34,-

Helsestasjonstjenester 2018

Reisevaksiner

Prisliste pr. 01.01.2018

Konsultasjonspris: 280,- pr. person pr. gang.

Maks. konsultasjonspris pr. familie 580,-

Henting av drikkevaksine koster kr. 100,- pr. person.

Konsultasjonsprisen kommer i tillegg til vaksineprisen.

Hvis du ikke møter opp og ikke har avbestilt timen, vil du bli fakturert med konsultasjonsgebyr på kr 280,-.

VAKSINEPREPARATER OG PRISER:

Sykdom det vaksineres motPris uten moms 

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (påfylldose)

310,-

Difteri/Stivkrampe/Kikhoste/Polio (basisvaksinasjon pr  dose)       

310,-

Gul feber

310,-

Hepatitt A (barn) pr. dose

270,-

Hepatitt A (voksen) pr. dose

270,-

Hepatitt B (barn) pr.dose

180,-

Hepatitt B (voksen) pr. dose

220,-

Hepatitt A+B (barn) pr. dose

360,-

Hepatitt A+B (voksen) pr dose

500,-

Japansk encefalitt

850,-

Kolera/E.Coli (”turistdiare”)1 dose

240,-

Kolera/E.Coli 2x1 dose

420,-

Meningokokk ACWY

410,-

Rabies

 530,-

Skogflåttencefalitt (barn) pr. dose

300,-

Skogflåttencefalitt (voksen) pr. dose

320,-

Tyfoidfeber (3 kapsler)

230,-

Varicella

500,-

Sesonginfluensa

100,-

Tilsendt regning vil inneholde en giro med konsultasjonsgebyr og vaksinepris inkl. moms, samt et vedlegg med oversikt over utførte vaksinasjoner som det kreves betaling for. Det gjøres oppmerksom på at prisene på regningsvedlegget er nettopriser (dvs ikke inkl moms)

Kultur 2018

Idrett
Timepriser i idrettshaller 

Trening idrettslag, barn og unge (en bane)

    95,-

Trening idretts-/bedriftsidrettslag, voksne (en bane)

  205,-

Trening studentidrettslag (en bane)

  190,-

Arr. i idrettshall, barn og unge

  175,-

Arrangementer i idrettshall, voksne (en bane)

  205,-

Arrangement i Campus Arena, hel hall

  410,-

Trening idrettslag, barn og unge (en bane), egne anlegg

  205,-

Trening idrettslag annen kommune

  205,-

Møterom Campus Arena (pr.møte, inntil 2t)

  205,- 

Dansesal Tranberghallen:

Dansesal barn og unge i regi av foreninger

   95,-

Dansesal

  205,-

 Tranberghallen - Timepriser i svømmehallen            

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  140,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  205,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  180,-

Idrettslag barn/unge, annen kommune

  205,-

Timepriser Kopperudbadet  

Svømmeopplæring/trening, barn og unge

  135,-

Svømmeopplæring/trening, voksne

  205,-

Idrettslag/foreninger, barn og unge

  160,-

Idrettslag/foreninger, voksne

  205,-

Adm. gis fullmakt til å forhandle pris for større arrangement
Frivilligsentralen
Medlemskontingent  pr. år                                                            1000,-

Frivilligsentralen Sentrum

Utleie møterom 1 m/kjøkken, mandag-torsdag

 1540,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken , fredag/lørdag

 3080,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 4100,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken søndag

 2050,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 5130,-

Utleie møterom 1 m/kjøkken, medlemmer

   400,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, mandag-torsdag

 1030,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, fredag/lørdag

 2050,-

Utleie møterom 2  m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 2570,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, søndag

 1030,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 3080,-

Utleie møterom 2 m/kjøkken, medlemmer

   300,-

Utleie møterom 3 og 4, mandag-torsdag

1030,-

Utleie møterom 3 og 4, fredag/lørdag

 2050,-

Utleie møterom 3 og 4, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 2570,-

Utleie møterom 3 og 4, søndag

 1030,-

Utleie møterom 3, medlemmer

   200,-

Utleie møterom 4, medlemmer

   100,-

Frivilligsentralen Øverby 

Utleie kafeen, mandag-torsdag

 1540,-

Utleie kafeen, fredag/lørdag

 3080,-

Utleie kafeen, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 4100,-

Utleie kafeen, søndag

 2050,-

Utleie kafeen, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 5130,-

Leie av duker, pr. duk

   130,-

Utleie av kafeen, medlemmer

   400,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid ,mandag-fredag

   515,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, lørdag/søndag

   770,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, søndag-torsdag

   615,-

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, fredag/lørdag

  1030,- 

Utleie lavvo (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), medlemmer

    200,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, mandag-fredag

    515,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), dagtid, lørdag/søndag

    770,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, søndag-torsdag

    615,-

Utleie grillhytte (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div. utstyr), kveld, fredag/lørdag

  1030,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), dagtid, mandag-fredag

    515,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), dagtid, lørdag/søndag

    770,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), kveld, søndag-torsdag

    615,-

Utleie Svenskemyrhytta (inkl.2 sekker ved, oljelamper og div.utstyr), kveld, fredag/lørdag

  1030,-

Ekstra sekk ved

    100,-

Leie av stor grill

    300,-

Leie av liten grill

    150,-

 Frivilligsentralen Hunndalen

Utleie Storsal m/kjøkken, mandag-torsdag

 1540,-

Utleie Storsal m/kjøkken , fredag/lørdag

 3080,-

 Utleie Storsal m/kjøkken, fredag/lørdag inkl. kveld dagen før

 4100,-

Utleie Storsal m/kjøkken, søndag

 2050,-

Utleie Storsal m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 5130,-

Utleie Storsal m/kjøkken, medlemmer

   400,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, mandag-torsdag

 1030,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, fredag/lørdag

 2050,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, fredag/lørdag  inkl.kveld dagen før

 2565,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, søndag

 1030,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken, konfirmasjon/bryllup, lørdag el. søndag

 3080,-

Utleie Lillesal eller Kantine m/kjøkken , medlemmer

   400,-

Utleie kursrom, mandag-torsdag

 1030,-

Utleie kursrom, fredag/lørdag

 2050,-

Utleie kursrom, fredag/lørdag, inkl. kveld dagen før

 2565,-

Utleie kursrom, søndag

1030,-

Utleie kursrom, medlemmer

  300,-

 Det er mulighet for reduksjon av deler eller hele leien gjennom dugnader/frivilliginnsats

Kunst- og kulturskolen
Avdeling Hunn                                                                pr.år

Korkontingent, 1. barn

 3135,-

Korkontingent, 2. barn (søsken)

 3135,-

Korkontingent 3. barn (søsken)

 1570,-

Korkontingent f.o.m 4. barn (søsken)

 1570,-

Musikalsk barnehage

 3135,-

Elevavgift, 1. barn

 3515,-

Elevavgift, 2. barn (søsken)

 3515,-

Elevavgift, 3. barn (søsken)

 1760,-

Elevavgift f.o.m. 4. barn

 1760,-

Elevavgift billedkunst, 1. barn

 2750,-

Elevavgift billedkunst, 2. barn (søsken)

2750,-

Elevavgift billedkunst, 3. barn (søsken)

 1355,-

Elevavgift billedkunst, f.o.m. 4. barn (søsken)

 1355,-

Elevavgift over 20 år

 6845,-

Materialavgift billedkunst

   845,-

Musikkteori

   845,-

Instrumentleie

 1410,-

Kopipenger

   155,-

Utleie rom 1 mnd.

 1120,-

Utleie rom 1 dag

   820-,

 Avdeling rock/band - Brufoss

Elevavgift solo, 1. barn

 3515,-

Elevavgift solo, 2. barn

 3515,-

Elevavgift solo, 3. barn

 1760,-

Elevavgift solo, f.o.m. 4. barn     

 1760,-

Elevavgift band, 1. barn

 2485,-

Elevavgift band, 2. barn

 2485,-

Elevavgift band, 3. barn

 1240,-

Elevavgift band, f.o.m. 4. barn

 1240,-

Utleie av PA-anlegg én dag

 1540,-

Utleie instrument pr enhet pr dag

   150,-

Instrumentvedlikehold/undervisningsmateriell

   290,-

Leie av bemannet studio, pr time

   530,-

Kopipenger

   155,-
Bibliotek
Gebyrer ved 2.gangs varsel om overskridelse av lånetid    65,-

Gebyrer ved regningsutsendelse (erstatning av bøker/media)

 135,-
Tilrettelagte kulturtilbud
Tilrettelagte gruppeaktiviteter (uten vedtak) pr. år  2140,-

Tilrettelagt gruppeaktiviteter, deltakere fra andre kommuner

 3315,-

Kunstkafé, medlemsavgift, pr år, inkl materiell

 3550,-

Drengestua

Galleri 2.etg.

 3045,-

Galleri 2.etg. påfølgende uke/uker pr. uke

 2000,-
Kino og scene
Sal 1 

Utleie dagtid - lokale brukere                                                                                                        

  7500,-      

Utleie  dagtid - eksterne brukere

10000,-

Utleie kveld - lokale brukere

10500,-

Utleie kveld - eksterne brukere, kommersielle

20000,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

15500,-

Utleie matiné lør/søn - lokale brukere

10000,-

Utleie matiné - eksterne brukere

12000,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere kommersielle                         

22500,-

Utleie Riksteateret, egen avtale

 Sal 2 og 3 

Utleie dagtid - lokale brukere

  6000,-

Utleie dagtid - eksterne brukere

  7500,-

Utleie kveld - lokale brukere

  7500,-

Utleie kveld - eksterne brukere

 10000,-

Utleie fre/lør/søn - lokale brukere

  8500,-

Utleie fre/lør/søn - eksterne brukere

 12000,-

Utleie saler konferanse - hotellsamarbeid, egen avtale.    

Friscene (black box)  

Utleie - lag/forening/skole

 5000,-

Utleie - kommersielle        

 10000,-

Kaféscene   

Utleie - lag/forening/skole      

  4500,- 

Utleie - kommersielle

  8500,-

Amfitrapp       

Oppgis ved forespørsel; vil bli vurdert ut ifra type arrangement

Kulturhusleder gis fullmakt til å gjøre markedstilpasning av leiepris ved behov

Kulturhusleder gis fullmakt til å bestemme leiepris og bruk av scener som øvingsarena, i forbindelse med lokale oppsettinger

Leie av kinosalene til konferansebruk på dagtid inkluderer 2 timers bemanning (opp- og nedrigg)

Leie av Friscene og Kaféscene på dagtid inkluderer 3 timers bemanning (opp- og nedrigg) samt bruk av kulturhusets tekniske utstyr

Leiepris på øvrige arenaer inkluderer ikke teknisk personell

Gjøvik gård 
Gjøvikhallen

Faste definerte brukere (ukentlige øvelser, pr mnd. 10 mnd)

 1750,-

Andre faste brukere med årsavtale

*

Gjøvik kommune/lag/foreninger, dagtid virkedag

 4500,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, kveld/helg

 5500,-

Gjøvik kommune/lag/foreninger, riggedag

 1500,-

Utleie andre  - kommersielle aktører, dagtid virkedag

 6000,-

Utleie andre - kommersielle aktører, kveld/helg

 8500,-

Utleie andre - kommersielle aktører, riggedag 

**

Audivisuelt utstyr - drift, opplæring m.m. pr. time

 1000,-

Arrangement i foajeen m/toalett, lag og foreninger

 2000,-

Arrangement i foajeen m/toalett, andre

*

Leie flygel

 2500,-

Utleie toalettanlegg, pr døgn

 1900,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg.

 1700,-

Gjøvikhallen, leie rom 2 etg. Gjøvik kommune/lag/forening

  800,-

Seilet

Utleie arena takseil - Gjøvik kommune/lag/forening

       0

Utleie takseil, kommersielt, pris avtales pr. utleie

*

 Parken

Friluftsscene/Parken - Gjøvik kommune/lag/forening

       0 

Friluftsscene/Parken - frivillige lag og foreninger, arrangement med billettinntekter

*

Friluftsscene - kommersielle arrangement

* Adm gis fullmakt til å forhandle leiepris. Sees i sammenheng med andre arenaer.

Skole 2018

Skolefritidsordning (SFO)
 
Betalingssatser Kroner pr måned
  6 timer pr uke 1 230,-
12 timer pr uke  1 820,-
22 timer pr uke 2 890,-
   
Mat 6 timer     99,-
Mat 12 og 22 timer   130,-
   
Dagsats 1/2 dag   180,-
Dagsats 1/1 dag   400,-
Utleie av skolelokaler
Uten overnatting, lørdag eller søndag  2635,- 
Uten overnatting, lørdag og søndag

3465,-

Overnatting, døgnpris per person

40,-

Klasserom, hverdager

370,-

Svømmehall, hverdager

425,- 

Rambekkvika miljøskole

Barnehager per gruppe per dag: 475,-

Leirskole

Matpenger per elev: 500,-

Oppholdsbetaling per elev, finansiert via innsamling fra FAU: 2600,-

Teknisk og eiendom 2018

Vann, avløp og renovasjonsgebyr

Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Gjøvik kommune (ikrafttredelse 26.06.2016)

Vanngebyr

kr 13,75 pr m3

Abonnementsgebyr vann

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.312,50

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,-

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,-

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,-

Avløpsgebyr

kr 16,88 pr m3

Abonnementsgebyr avløp

Kategori bolig/fritidsbolig kr 1.125,- 

Kategori næring etter avtale kr 9.125,- 

N1. Vannmåler; 0-24 mm kr 1.375,- 

N2. Vannmåler; 25-31 mm kr 3.000,- 

N3. Vannmåler; 32-79 mm kr 9.625,- 

N4. Vannmåler; 80 mm og over kr 27.500,- 

Målerleie for leie av kommunale vannmålere kr 312,50 pr. år

Gebyr for plombering/stenging og gjenåpning av vanninntak: kr 625,-

Gebyr for ikke avlest vannmåler to år på rad: kr 625,-

Tilknytningsgebyr

Vann

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Avløp

a) Pr. boenhet/fritidsbolig, høy sats kr 20.000,-

b) Pr. boenhet/fritidsbolig, lav sats kr 5.000,- 

c) Næringsarealer, pr. m2 kr 43,75 

Renovasjonsgebyr:

Standard abonnement (80/140) kr 2.625,-

Reduksjon for restavfallsdunk på 80 l (80/80) kr 375,- 

Tillegg for restavfallsdunk på 240 l (80/240) kr 437,50 

Reduksjon for fellesløsning pr. abonnent kr 387,50 

Reduksjon for kompostering/gjødselkjeller kr 437,50

Årsgebyr hybelrenovasjon kr 875,-

Årsgebyr fritidsbebyggelse kr 875,-

Særabonnement renovasjon kr 2.000,-

Gebyr septikrenovasjon:

Årsgebyr slamavskiller med WC kr 2.000,-

Årsgebyr slamavskiller uten WC kr 812,50

Årsgebyr for oppmøte og transport kr 1.250,-

Pris pr. m3 tankvolum (tett tank) kr 200,-

Fritidsbolig med WC kr 812,50

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt for 2018 er 4,90 promille. For mer informasjon se egen side for eiendomsskatt.

Brann og feiegebyr

Feiegebyr

Pipeløp pr. boenhet kr 562,50

Øvrige pipeløp pr. boenhet kr 281,25

Tilsyn med gass i boliger (pr. tilsyn) kr 562,50

Fresing, kamerainspeksjon, fyrkjeler mv. (faktures pr time/mannskap) kr 575,-

Fyrverkeri

Gebyr for godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri, (fritatt for mva) kr 4.000,-

Utleietjenester mannskap og materiell pr time

Instruktør kr 970,- (fritatt for mva)

Hjelpeinstruktør kr 730,- (fritatt for mva)

Redningsdykker/mannskaper inkludert utstyr (under dykking) kr 1.187,50

Utrykningsbil kr 968,75

Snorkel/lift inklusiv mannskap på vakt kr 2,000,-

Båt kr 412,50

Alarmoverføring Brann og Heis

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 1 kr 6.238,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 2 kr 9.719,-

Brannalarm, Årsavgift prisgruppe 3 kr 14.588,-

Heisalarm, Årsavgift prisgruppe 4 kr 4.263,- pr heis

Avgift for utrykninger til alarmer

Falsk/unødvendig utrykning til brannalarm kr 5.625,-

Utryknig til heisalarm uten avtale kr 1.375,-

Servicearbeid/bytte av nøkler i nøkkelboks kr 450,-

Flere enn en utrykning til unødig alarm i løpet av en 4 mnd periode kr 5.625,- pr utrykning

Utrykninger til unødig alarm som skyldes varme arbeider kr 5.625,- pr gang

Parkering

Parkeringsavgifter

Parkeringavgift pr time kr 24,-

Parkeringavgift, dagparkering i Gjøvik sentrum kr 50,-

Parkeringavgift, dagparkering på Mjøstranda kr 30,-

Leie av parkeringsplasser pr. mnd.:

Faste parkeringsplasser på uteplasser, Brønsdalen kr 850,-

Faste parkeringsplasser på nedre plan i parkeringsanlegget, 5 dager pr. uke. kr 1.250,-

Faste parkeringsplasser, parkeringanlegg i Parkgata kr 900,-

Avgiftsbelagt P-plass i gater og parkeringsområder brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 2.050,-

Avgiftsfri P-plass, brukt til annet formål, f.eks. riggplass kr 825,-

Beboerparkering/oblat pr år: kr 1.600,-

Huntonstranda/Gjøvik Gård pr dag

For kommersielle formål, tivoli, sirkus etc. kr 4.125,-

For ikke kommersielle formål kr 1.050,-

Frikjøp: umerkede parkeringsplasser, engangsbeløp pr. plass (avgiftsfritt) kr 160.000,-

Gravegebyr

Behandling og kontroll av tillatelser - pr. sak/melding kr 4.000,-

Grøntområder/annet vegareal til rigg - inkl. mva kr 50,- pr. m2/mnd

Torgavgifter
Selgere som er produsenter  
Produsenter fast plass - inntil 6 m2, pr. år 687,50
Produsenter fast plass - inntil 12 m2, pr. år 875,-

Produsenter uten fast plass inntil 12 m2, pr. dag

125,-
   
Selgere som ikke er produsenter  
Fast plass inntil 6 m2, pr. år 1.750,-
Fast plass inntil 12 m2, pr. år 2.500,-
Ikke fast plass inntil 12 m2, pr. dag 250,-
Avgift for byrom og friområder

Anlegg og større areal i byrom og friområder for kommersielle formål pr dag kr 5.500,-

Anlegg og større areal i byrom og friområder for ikke kommersielle formål kr 1.100,-

Leie av salgsplass utenfor torget pr dag kr 200,-

Bruk av friområder til rigg kr 60,- pr m2/pr mnd

Leie av stadion
Andre lokale brukere av Gjøvik stadion/Kallerudbanen  
Leie av en/to garderober pr. time 115,-/175,-
Gjøvik stadion, store gress pr. kamp 1.200,-
Gjøvik stadion, store gress pr. trening 800,-
Kallerudbanen pr. kamp 520,-
Kallerudbanen pr. trening 310,-
Skog og friluftsliv
TjenestePris
Mannskap pr. time 475,-
Motorsagtillegg pr. time 75,-
Lastebil/traktor pr. time 390,-
Tilvisning av vedteig 450,-
Preparering med løypemaskin pr. time 825,-
Tomtepriser
Tomtepriser 2018 priser
1. Boligtomter til privatpersoner  
Salg av tomtegrunn som tilleggsareal:  
- Gjøvik byområde pr. kvm 120,-
- Øvrige områder pr. kvm 70,-
Anleggsbidrag på felt med kommunal VA kommer i tillegg 210,-
2. For kommunale boligtomter på boligfeltene  
Pinsberget og Bjugstadgrenda  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 220,-
Biristrand sentrum  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 220,-
Bybrua  
- Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm 275,-
Kullsveen - Engelstad - Biri  
- Festeavgift pr. år 6% av tomtegrunn 45 kr pr. kvam. Opparbeidelse, eks tomtegrunn  275,-
 Sagstugrenda II  
 - Pris fastsettes i egen K-sak  
 Dalborglia  
 - Tomtepris inkl. grunnpris og opparbeidelse pr. kvm.  525,-
3. Annullering av salgsavtale for boligtomt, pris pr. tomt 10.000,-
4. Boligtomt til foretak. Minstepris er selvkost Budrunde / takst
5. Næringstomter - tomtepriser inkl. grunn og opparbeidelse, men ikke planering.  
Skjerven næringsområde Takst
Snipptunet/Sigstadplassen/Elverhøy Takst
Damstedet nord Takst
Ås skog vest Takst
Damstedet sør Takst
Vismunda Takst
6a. Opsjon på næringstomt (maksimalt 1 år) 10.500,-
6b. Annullering av opsjon på næringstomt 21.000,-
6c. Annullering av salgskontrakt for næringstomt 2 % av kjøpesum
6d. Grunnpris ved innløsing av kommunal festetomt til bolig, pr. kvm  70,-

 

Byggesak
Behandling av byggesaker  Gebyr/avgift
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven § 33-1  
Evt. tvangsmulkt og overtredelsesgebyr behandles særskilt  
Definisjoner: Arealer er bruksareal, BRA, iht. NS 3940  
1. Utslippsaker  
a) Utslippssøknad/melding inntil 15 PE, grunnbeløp 5.000,-
b) Utslipssøknad/melding mer enn 15 PE 7.500,- 
c) Avslag på utslippssøknad 1.000,-
2. Byggesaker  
For søknader uten krav til ansvarlig foretak (pbl § 20-2) reduseres gebyret med 10% dersom søknaden er komplett  
Mottas komplett søknad samlet og elektronisk via Byggsøk reduseres gebyret med 20%, begrenset oppad til kr 15.000,-  
a) Nybygg bolig, pris pr. boenhet 16.500,-
- Ved mer enn 1 boenhet pr. bygning, betales halvt gebyr f.o.m 2. boenhet og for tinglyste studentboliger betales 25% f.o.m. 2. boenhet  
b) Nye fritidsboliger 13.500,-
c) Andre kategorier nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg, bruksendring og ombygging betales etter bruksareal i hovedetasje  
- Arealer inntil 50 kvm fast sum 5000,-
- Arealer fra 51 til 200 kvm - pr. kvm 100,-
- Arealer fra 201 - 600 kvm - pr. kvm 75,-
- Arealer over 600 kvm 45,-
- For hver etasje over eller under hovedetasje betales 50% av gebyret  
- For bruksendring av tilleggsdel til hoveddel i bolig, betales halvt gebyr for bruksarel over 50 kvm  
- For bruksendringer, uisolerte bygninger, driftsbygninger og halldelen i rene idrettsbygg betales halvt gebyr for bruksarealer over 50 kvm  
d) For endring av tillatelse betales et gebyr på 50 % av gjeldende satser. Minimumsgebyr på kr. 3.500,-  
e) For hver igangsettingstillatelse etter godkjent rammetillatelse 3.200,-
f) Driftsbygninger. Maksimumsgebyr 10.500,-
g) Arealuavhengig tiltak på bolig, fritids- og landbrukseiendom 2.200,-
- Tiltakene omfatter mindre murer, brønner, dammer, midlertidige tiltak, avløpsanlegg, mindre fasadeendringer, riving av bygning fra 15 til 100 kvm BRA (over 100 kvm gebyr x2), mindre byggtekniske installasjoner (unntatt ildsted), gjerde, mindre terrenginngrep, mindre parkeringsplass, gjødselkummer og andre arealuavhengige tiltak, samt sammenføying av boenheter i småhus  
h)Ildsted 650,-
i) Arealuavhengig tiltak på annen eiendom 6.000,-
- Lednings- og kabelanlegg, avløpsanlegg, fasadeendring, riving av bygning, bygtekniske installasjoner (separat søknad for heis, ventilasjonsanlegg, fyringsanlegg m.m.), tankanlegg, større terrenginngrep, veger, større P-plasser og andre arealuavhengige tiltak  
j) Skilt og reklame 2.500,-
k) Tilleggsgebyr  
- Dersom et meldings- eller søknadspliktig arbeid igangsettes eller tas i bruk uten godkjenning, ilegges et tilleggsgebyr på 50 % av fullt behandlingsgebyr. Gebyret skal dekke meromkostninger som slike saker fører med seg. Minimumsgebyr kr 3.000,-  
l) Søknad om dispensasjon  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 4.500,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 6.500,-
m) Godkjenning for ansvarsrett  
- Ansvarsrett for foretak med sentral godkjenning 0,-
- Godkjenning pr. foretak som ikke oppfyller formalkompetanse, jfr. SAK10 §11-4, sjette ledd. 3.000,-
- Personlig ansvarsrett selvbygger 3.000,-
n) Generelt  
- For avslag betales 50 % av behandlingsgebyret  
- Avslag på ansvarsrett 3.000,-
- For utført arbeid som blir avbrutt på bakgrunn av trukket sak, betales 25 % av normalt gebyr, dersom kommunen har gransket eller bearbeidet saken. Gebyr begrenset oppad til 15.000,-  
- Byggesaksseksjonen kan engasjere nødvendig sakkyndig bistand for vurdering av søknaden eller deler av den på tiltakers regning. Tiltakshaver kan selv sørge for de nødvendige utredninger  
- Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av tjenesteområdeleder i enkeltsaker hvor gebyr anses urimelig høyt  
- Alle som får utført tjenester etter kommunens regulativ skal betale gebyr etter faktura fra kommunen  
- Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger  
- Satsene justeres hvert år (1. januar) på bakgrunn av vedtak i kommunestyrets behandling av budsjett kommende år  
- Klageadgang: Enkeltvedtak etter dette regulativ kan påklages. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans  

 

Reguleringsplaner
Private reguleringsforslag og dispensasjoner                                       2018
Gebyr/avgift   
 1. Fastsettelse av planprogram (pbl § 12-9 tredje ledd)  15.500,-

 2. Detaljregulering og vesentlig endring av slik plan:

 
- Grunngebyr  41.000,-
- Gebyr per dekar for de første 10 daa    2.500,-
- Gebyr per dekar utover de første 10 daa    1.200,-
- Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til
  følgende hovedformål ikke regnes inn i gebyrgrunnlaget: 
  Grønnstruktur, landbruks-, natur-, og friluftsområder, og bruk og
  vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (gjelder ikke 
  småbåthavn)
 
 3. Endring av reguleringsplan (pbl § 12-14 første ledd)  
- Tilsvarende gebyr som behandling av reguleringsforslag, jf pkt 2.  
 4. Mindre endring av reguleringsplan  
- Gebyr  18.500,-
 5. Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan  
- Gebyr, maks oppad  36.000,-
6. Tillegg for konsekvensutredning til reguleringsplan (pbl § 12-3)  
- Behandling samtidig med med reguleringsforslag: Tilleggsgebyr på
   på 50 % etter satsene i pkt 2
 
- Selvstendig behandling av konsekvensutredning  67.000,-
7. Digitale plandata  
- Minstegebyr for levering av slike data       950,-
- Levering av reguleringsplandata - per km2     1.350,-
- Levering av kommuneplandata - per km2        300,-
8. Krav til innlevert planmateriale  
- Gebyrene gjelder planforslag som leveres i digital form, utført i
  gjeldende SOSI-standard. For planforslag med annen fremstilling
  betales et tillegg på 50 %.
 
9. Tilpasning av gebyr  
- Plan og utbyggingssjef kan fastsette lavere gebyr når gebyr etter 
  disse satsene blir urimelig høyt i forhold til planens innhold og 
  ressursbruk til behandling. Tilsvarende gjelder dersom planen 
  løser kommunale oppgaver.
 
 10. Betalingsbestemmelser  
- Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt 
   komplett plan oversendes kommunen til behandling.
 
- Gebyretskal innbetales etter regning fra kommunen før planforslaget
  er behandlet etter pbl § 12-10.
 
- Det skal ikke kreves gebyr for planforslag utarbeidet av statlig
  eller regional myndighet etter pbl § 3-7.
 
Landbruk
Tjenester og saksbehandling  2018 Gebyr/avgift
 1. Gjødslingsplaner, første gangs oppsetting  
 - Minstebeløp pr bruk     752,-
 - Bruk av husdyrgjødsel eller allsidig prod.  1.168,-
 Tilleggsgebyr > 10 skifter       96,-
 - Gjødslingsplaner, oppdatering av tidligere planer - 70 % av ovenstående satser  
 - Øvrige planleggingsoppdrag (inkl grøfteplan) samt eiendomsopplysninger til megler og lignend, pris pr time     528,-
 2. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl.  
 - Tilsvarende satser som ved dispensasjonsbehnadling i byggesaker, bokstav k  
- Administrativ behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 4.500,-
- Politisk behandling. Gjelder også dispensasjon som behandles sammen med byggesak 6.500,-
 3. Konsesjonsbehandling, deling etter jordloven m.v  
Gebyret fastsettes av Staten v/Landbruks- og matdepartementet (endret for kommunen etter vedtak i kommunestyret 15.12.2016 i sak 158/16)  
a) For konsesjonssaker er gebyret 3 promille av kjøpe- eller leiesum, minimumsgebyr er satt til kr 1.500,- og maksimalbeløpet er kr 5.000,-  
b) For delingssaker etter jordloven er gebyret kr 2.000,-  2.000,-

 

Oppmåling
1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr)  Gebyr/avgift
a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl. og bygn.loven (pbl) 2.900,-
b. For tilleggsarealer og grensejusteringer 2.000,-
c. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, regulerings- eller bebyggelsesplaner (tillegg til a eller b), § 19-2 i pbl. Gebyr for evt. jordbrukslovsbehandling kommer i tillegg. (se pkt. 3b under "Landbruk") 3.000,-
1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0 - 2000 m² 18.000,-
Deretter for hver påbegynt 1000 m² inntil 5000 m² 3.400,-
Deretter for hver påbegynt 5000 m² 2.250,-
Tomter i felt (flere enn 5 tomter), 0 - 2000 m² 14.000,-
Oppretting av punktfeste 4.600,-
Oppretting av grunnboksblad for gamle festetomter 4.000,-
1.2 Tilleggsarealer til eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 250 m² 5.700,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.000,-
Deretter pr. påbegynt 500 m² < 10 daa 1.200,-
1.3 Matrikulering av eksisterende eiendom  
Areal fra 0 - 2000 m² 3.000,-
Deretter hver påbegynt 1000 m² 500,-
1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon  
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon  
Areal fra 0 - 50 m² 3.000,-
Areal fra 51 - 250 m² 5.700,-

Areal fra 251 - 2000 m²

11.500,-
Areal fra 2000 m² - økning pr. påbegynt daa 2.300,-
1.5 Oppretting av anleggseiendom  
Gebyr som for oppretting av grunneiendom  
Volum fra 0 - 2000 m³ 18.000,-
Volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 3.000,-
1.6 Registering av jordsameie  
Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesatsen er kr. 500,- 650,-
1.7 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning  
Gebyr for denne type forretning  
Ved fullført forretning gebyr etter pkt. 1.1 2.300,-
1.8 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering  
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold, eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2  
2. Grensejusteringer  
2.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie.  
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejusteringer til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde  
Areal fra 0 - 100 m² 4.000,-
Areal fra 101 - 250 m² 5.700,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.000,-
2.2 Anleggseiendom  
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³  
Volum fra 0 - 250 m³  5.800,-
Volum fra 251 - 1000 m³  9.000,-
3. Arealoverføring  
3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål  
Areal fra 0 - 250 m² 5.700,-
Areal fra 251 - 500 m² 9.000,-
Arealoverføringer pr. nytt påbegynt 500 m² < 10 daa 1.150,-
3.2 Anleggseiendom  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matikkelenhet dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede

 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum  

Volum fra 0 - 250 m³

8.5000,-
Volum fra 251 - 500 m³ 13.500,-
Deretter volumoverføring pr. påbegynt 500 m³ 2.200,-
4. Klarlegging av eksisterende grenser  
4.1 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning  
For inntil 3 punkter 3.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 550,-
4.2 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
For inntil 3 punkter 4.200,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 800,-
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, hvis antall grensepunkt er flere enn 6 og arealet overstiger 5 daa.  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid

 

4.3 Innløsning av kommunale festetomter

 

Innløsning av kommunale festetomer

5.300,-
5. Privat grenseavtale  
For inntil 3 punkter eller 100 m grenselengde 5.700,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m 1.250,-
Billigste alternativ for rekvirent velges.  
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (se pkt. 1.6)  
6. Urimelig gebyr  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan leder av oppmålingsmyndigheten eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak, fastsette et passende gebyr  
7. Betalingstidspunkt  
Beregnet gebyr kan kreves inn enten forskuddsvis eller etterskuddsvis  
Dokumenterte utgifter til tinglysing og dokumentavgift faktureres i tillegg  
8. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken  
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikulering av saken, opprettholdes likevel gebyret  
9. Utstedelse av matrikkelbrev  
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,-
Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
10. Gebyr når oppmålingsmyndigheten og annen instans foretar arbeidsdeling og avbrutt forretning. (prosent av totalgebyr)  
For oppmålingsmyndighet. Klargjøring og registreringsarbeid 30 %
For innkalling og avholdelse av forretning beregnes 30 %
Merking inkl. materiell 10 %
For måling, beregning og uttegning 30 %
11. Seksjonering av eiendom  
Søknadsgebyr 2.000,-
Utover søknadsgebyr, timepris for medgått tid. Timepris pr. time 650,-
12. Infoland  
Betaling for innhenting og overføring av eiendomsopplysninger, pakkepris. Enhetspriser på forespørsel  2.500,-


Stampevegen produksjon og service 2018

Kontakt oss

STAMPEVEIEN 5 – 2827 HUNNDALEN

TLF 52 04 97 29 – 95 97 22 32

Hjemmeside (ekstern lenke): www.sps-hunndalen.no

Snørydding og plenklipping
Snørydding Uten MVA Med MVA 25%
Liten gårdsvei og liten plass 169 211,25
Stor gårdsvei og stor plass 253 316,25
Samme pris for traktorbrøyting eller fresing for hånd    
     
Plenklipping    
Liten eiendom under 1 mål 195,20 244
Mellomstor eiendom over 1 mål 317,60 397
Stor eiendom Pris på forespørsel
     

Beskjæring av trær, raking, bortkjøring av avfall og rydding i bed faktureres i tillegg etter satser for arbeidstaker og bil.

I vår butikk i Stampeveien 5 tar vi i mot mange ulike bestillinger fra kunder. Blant annet kan vi levere blomster (buketter og oppsatser) på bestilling, samtidig har vi her godt utvalg i mange spennende produkter!

Arbeidstakere og og maskiner/redskap
  Timepris u/MVA Timepris m/MVA 25%
Arbeidstaker (private)  152,50 190,62
Arbeidstaker (bedrifter) 194,50 243,12
Traktor med redskap
(arb.taker i tillegg)
237 296,25
Lastebil
(arb.taker i tillegg)
203 253,75
Flytteoppdrag  Pris på forespørsel Pris på forespørsel

Transportoppdrag som for eksempel hjemkjøring av hvitevarer, henting av sofagrupper eller annet interiør kan vi også utføre etter bestilling. Vi kan om ønskelig gi deg en forhåndspris på dette.

Øvrige transportoppdrag – ta kontakt for forespørsel om pris.

Våre produkter kan du også finne på Facebook siden vår: Stampeveien Produksjon og Service

Salg av ved
Type ved Uten MVA Med MVA 25%
Blandingsved pr sekk (80 liter) 73,60 92
Peisved av bjørk pr sekk (80liter) 80 100

Granved pr sekk (80 liter)

56 70
Knottved for små ovner pr sekk (80 liter) 41,60 52

Ved er gratis tilkjørt i Gjøvik på gårdsplass ved ordre over kr 1.500,-. Tillegg for innbæring/ opplegging i kjeller/uthus.
Mindre bestillinger av ved sentralt i Gjøvik kan transporteres hjem til kunde for kr. 200,- (250,- inkl mva)
Tom vedsekk kr 4,80 + mva (kr 6,00 inkl mva).

Øvrig oppdrag – ta kontakt for forespørsel om pris.

Søm
Type søm Uten MVA Med MVA
Gardinsøm/opplegg pr lengde 50 62,50
Gardinsøm/opplegg/ på-sying av bånd pr lengde 145 181

Opplegg kåpe/jakke

  • m/maskin
  • m/håndsøm


144
200


180
250

Opplegg bukse

  • m/maskin
  • m/håndsøm

80
120

100
150
Reparasjoner fra 80 100
Stryking av duker – "fra pris" – spør etter pris  24 30
Øvrige oppdrag
Tjeneste Uten MVA Med MVA 25%
Hjulskift (4 dekk, inkl vask)  364 455
Inkl dekkhotell pr sesong 490 612,50
     
Fjerning av høvelgadd 270 337,50

 

Vi er bare en telefon unna: 52 04 97 29 – 95 97 22 32

Sist endret: 06.09.2018