Arealplaner på høring

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Arealplaner på høring

Høring av forskrift Høringsfrist  
Forskrift om behandling av private reguleringsforslag  14.11.2018  
     
Varsel om oppstart av planarbeid Frist for innspill  
Strandgata 13C 06.12.2018  
Brusvehagen gang- og sykkelveg 03.12.2018  
Del av Bondelia 20.11.2018  
Farverikvartalet 30.06.2018  
Biri idrettspark 21.06.2018  
Askimfeltet 14.05.2018  
Store Slaggveg 14 02.05.2018  
Sykkelveg langs Føllingstads veg 30.03.2018  
Øvre Gjøvik gård 06.12.2017  
Kvartal 10 30.11.2017  
Del av kvartal 13 - studenten 25.09.2017  
Kopperud bydelssenter 23.08.2017  
Del av Hunndalen sentrum 15.08.2017  
     
Reguleringsplaner til offentlig ettersyn Høringsfrist  
Vind idrettspark 14.11.2018  
Sigstadplassen 19.10.2018  
Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus 29.08.2018  
Store Slaggveg 9 29.08.2018  
Åskollvegen 29.08.2018  
Røverdalen studentboligblokker og parkeringsanlegg 11.05.2018  
Skolegata 8 11.04.2018  
Mustad og Kallerud 25.10.2017  
     
Vedtatte reguleringsplaner Klagefrist  
Campus Gjøvik 12.12.2018  
Rv. 4 Trafikksikkerhetstiltak Ramberget - Kolberg 12.12.2018  
Sagstugrenda boligområde 03.08.2018  
Åndalen pukkverk 20.07.2018  
Kragebergvegen gang- og sykkelveg 20.07.2018  
Dalborgmarka miljøpark 20.07.2018  
Niels A. Nielsens veg 1 20.07.2018  
Kvartal 23 30.05.2018  
Kvartal 14 30.05.2018  
Biri omsorgssenter 25.04.2018  
     
Mindre endring    
     
Godkjent planprogram     
Skjerven næringspark    
Ny sentrumsadkomst fra RV.4    

Andre pågående arealplaner finner du her.

Utbyggingsavtaler

Varsel om oppstart Frist for innspill  
Askimfeltet  11.05.2018  
     
Offentlig ettersyn Høringsfrist  
Røverdalen studenboliger og p-hus 11.05.2018  
     
Vedtatte avtaler Klagefrist  
   

  

Vegnavn

Høring vegnavn Frist