Arealoverføring

Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom eiendommer uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.
• Det må foreligge tillatelse fra kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningsloven og eventuelt jordloven.
• Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Etter at kommunen har gitt tillatelse til arealoverføring får søker tilsendt vedtak om dette. Søker må da omsøke kommunens oppmålingsavdeling for oppmålingsforretning. Søknadsskjema for dette finnes på kartverket sine sider (ekstern lenke).

Utfylt skjema sendes til kommunens postmottak.

Slik søker du om arealoverføring

Hvem kan søke?
  • Den eller de som er eier av eiendommen/tomten kan søke.
Hva må følge med i søknaden?

Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing.

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

Sist endret: 18.01.2019