Deling av eiendom

Deling av eiendom (fradeling)

Ønsker du å dele tomten din (fradele en parsell), må du søke kommunen om tillatelse. Ved opprettelse av ny grunneiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer. Du må få godkjent søknad om fradeling før du kan søke om  oppmålingsforretning (oppmåling av den nye eiendommen) og tinglysning.

Etter at kommunen har gitt delingstillatelse får søker tilsendt vedtak om fradeling. Søker må da søke om  oppmålingsforretning hos kommunens oppmålingsavdeling. Søknadsskjema for dette finnes på kartverket sine sider (ekstern lenke).
Utfylt skjema sendes til kommunens postmottak.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Hvem kan søke?
  • Den eller de som er eier av eiendommen/tomten
Hva må følge med i søknaden?
Erklæringer/avtaler
  • Legg ved  eventuelle erklæringer eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer.
  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.
Avkjørsel
Dispensasjon
  • Dersom søknaden ikke oppfyller plan- og bygningslovens bestemmelser, eller er i strid med gjeldende plangrunnlag, er deletillatelse betinget av dispensasjon, se plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.
  • Du må også søke om dispensasjon dersom omsøkte delelinje(r) ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Du må begrunne dispensasjonssøknaden skriftlig og legge ved søknaden.
Gebyr

Denne tjenesten er gebyrbelagt, det tilkommer gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing. 

Priser for denne tjenesten finner du under: Teknisk og eiendom - Oppmåling

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene

 

Sist endret: 18.01.2019