Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også neste års skattesats, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt og hvorvidt kommunen skal ha bunnfradrag.

Årets skattesats er 2,6 promille.

Skattelister

Pga. forhold som eiendomsskattekontoret ikke har kunnet påvirke, har vi ikke rukket å kontrollere (eventuelt justere) takstgrunnlag for landbrukseiendommer som berøres av de siste bestemmelsene som sakkyndig takstnemnd har vedtatt. Retningslinjene vedtatt 20. februar er de som gjelder, og for de fleste innebærer justeringen en liten nedgang i takstgrunnlaget. Når justeringen er gjennomført vil skattelista legges ut på nytt, og blir liggende til offentlig ettersyn 3 uker etter dette. 

Eiendomskatteliste 2019

Liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt 2019

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5

Fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Taksering av eiendom

Tomteareal, bygninger (areal, alder og tilstand) sammen med eiendommens beliggenhet bestemmer hvor stort takstgrunnlaget blir.

Boligeiendom

Retningslinjer boligeiendom 
Informasjon om seksjonert eiendom 
Sonekart for bolig- og fritidseiendom, pdf

Sonekart for bolig- og fritidseiendom

Fritidseiendom

Retningslinjer fritidseiendom
Sonekart for bolig- og fritidseiendom, pdf

Næringseiendom

Retningslinjer næringseiendom
Sonekart for næringseiendom, pdf

Sonekart for næringsseiendom

Landbrukseiendom

Retningslinjer landbruk

Festetomter

Festetomter - Hvem betaler eiendomsskatten

Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt finner du på selvbetjeningsportalen MinEiendom.
Logg deg inn med elektronisk ID og velg boksen merket "Eiendomsgebyr".

Fakturering og betaling av eiendomsskatt og kommunale gebyrer er fordelt på 12 terminer.

Les mer om fakturering her: Informasjon om faktura og forfall.

Se dine fakturaer fra Gjøvik kommune

Klage på eiendomsskatt

Klagefrist for eiendomsskattenivået for skatteåret 2019 er: 12. april 2019.

Vi anbefaler at du venter med å sende klage til takstene er endelig vedtatt. I mellomtiden må fakturaer betales. Hvis det har vært utregnet feil skatt, vil du få tilbakebetalt alt du har betalt for mye fra og med 1. januar 2019. (Gjelder både klager og retting av feil i faktagrunnlaget.)

Klage sendes til: 

Fritak

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt hvis de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller § 7 (ekstern lenke)

Kriterier for fritak etter eiendomsskatteloven § 7.

Frist for å søke fritak etter eiendomsskattelovens §7 i 2020: 1. september 2019

Søknadskjema for fritak etter eiendomsskatteloven § 7

Hvordan komme i kontakt med eiendomsskattekontoret?

Eiendomsskattekontoret er betjent  mandag - fredag, kl 9 - 15. Servicetorget i 1. etasje kan også svare på mange av spørsmålene angående eiendomsskatt.

• Telefon: 611 89 500.
• Postadresse: Gjøvik kommune, Eiendomsskatt, Postboks 630, 2810 Gjøvik
• E-postadresse: postmottak@gjovik.kommune.no

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene 

Sist endret: 28.02.2019
Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00