Styringsdokument

Oversikt

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for de kommunale sektorer sin virsomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

 Styringsdokument 2019

Rådmannens forslag til Styringsdokument 2019-2022 - og betalingssatser 2019 ble lagt fram i formannskapet 12.09.2018:

Styringsdokument 2019-2022

Betalingssatser 2019 (pdf)

Betalingssatser 2019 (xlsx-excel) 

(Det kan bli gjort endringer av prosessen, eventuelt med kommunestyrebehandling i desember.)

Styringsdokument 2018

Styringsdokument 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017

Sist endret: 06.09.2018