Styringsdokument

Oversikt

Kommunens styringsdokument rulleres hvert år - med behandling og vedtak i kommunestyret i november.

Det inneholder budsjettet for det kommende år, økonomiplanen med investerings- og driftsrammer for de kommende fire år, handlingsdel for oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel - og dessuten de sentrale prioriteringer og mål for de kommunale sektorer sin virsomhet.

Betalingssatser for de ulike kommunale tjenester behandles og vedtas samtidig med kommunens styringsdokument.

Styringsdokument 2018

Styringsdokument 2018 vedtatt av kommunestyret 14.12.2017

Rådmannens forslag til Styringsdokument 2018 med økonomiplan 2018-2021

Rådmannens reviderte forslag til Styringsdokument 2018 med årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Rådmannens forslag til betalingssatser 2018

Webversjon av rådmannens forslag til styringsdokument 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 (ekstern lenke)

Rådmannens svar på spørsmål fra partiene (SD 18-21)

Kontrollutvalgets budsjett 2018

Budsjettforslag AP, MdG, Rødt og SV

Budsjettforslag V, Frp, Krf og H 2018

Budsjettforslag Partiet de Kristne 2018

Budsjettforslag Sp 2018

Kontrollutvalgets budsjett - Saksprotokoll

Rådmannens orientering om statsbudsjett 2018

Statsbudsjett 2018

Statsbudsjett 2018 - nedgang rammetilskudd

Verbalforslag AP_MDG_Rødt_SV økonomiplan 2018-21

Verbalforslag FrP, Høyre, Krf og Venstre 2018-21

Verbalforslag fra PDK til styringsdokument 2018-21

Notat fra rådmannen - effekt av statsbudsjettavtale på Stortinget

Behandlingsprosess i november-desember - etter rådmannens framlegg av endelig budsjettforslag 1.november:

  • Partipolitiske forslag til endringer: 10.november
  • Utvalgsbehandling: 7-17.november
  • Rådmannens merknader til utvalgsbehandlingene: 22.november
  • Formannskapsbehandling - innstilling til kommunestyret: 29.november
  • Kommunestyrebehandling - vedtak: 14.desember

Styringsdokument 2017

Kommunestyret behandlet Styringsdokumet 2017 på sitt møte 15.12.2016. Protokollen finner du her: Kommunestyrets vedtak 15.12

Andre dokumenter:

Forslag til Styringsdokument 2017 for Gjøvik kommune

Betalingssatser 2017   

Vedtatte endringer:

Flertallets forslag til endringer

Flertallets forslag til justeringer 15.12.16 

 

 

Sist endret: 9. november 2017