Viktige datoer

Besøksadresse:

Øvre Torggate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

Gjøvik rådhus

Besøksadresse:

Øvre Torvgate 26
2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00