Ung i Gjøvik

Kursoversikt

Lunsjwebinar: Rett tiltak til rett tid – demensforløp

USHT øst tilbyr nå en rekke lunsj-webinar i forbindelse med forbedringsarbeidet "Rett tiltak til rett tid – demensforløp".
Rett tiltak til rett tid er en satsning innen Demensplan 2025 som skal bidra til at personer med kognitiv svikt / demens og deres pårørende fanges opp og tilbys systematisk oppfølging der de bor.

Tema

Brukermedvirkning

Foreleser

Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelse

 

 

Dato
1. februar 2023
Tid
11:00 - 11:45
Sted
Digitalt via Teams

Kontaktperson for arrangementet  

Brita Aaslie-Fjell

Bildet viser logoen til de 5 USHT ène som samarbeider om å lage webinarene "Rett tiltak til rett tid" - Klikk for stort bilde

K

 

Arrangør

USHT Øst