Ung i Gjøvik

Kursoversikt

Innlandets demenskonferansen 2023 - Rett tiltak til rett tid?

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet
inviterer til kunnskaps- og erfaringsbasert konferanse om demens.

Tema

Se fullstendig program her (PDF, 362 kB)

Målgruppe

  • Ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste,
  • helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger,
  • fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter,
  • høgskoleansatte og studenter 

Tidspunkter:

  • Dag 1: 08:00 – 15:45
  • Dag 2: 09:00 – 15:30

Konferansen koster kr.1500 (se detaljer i programmet)

 

Tidspunkt
Tirsdag 07.02.2023 08.00 - onsdag 08.02.2023 15.00
Sted
Scandic Hotel Hamar

Spørsmål? 

Ta kontakt hvis du lurer på noe

 

 

 

 

Arrangør

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet