Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som ønsker at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremme forståelse for skogens mangesidige betydning. Som verdiskaper, for friluftsliv og helse samt som avgjørende i klimakampen og for et godt skogbruk. Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig skogen er, ved å hjelpe barn, voksne og myndigheter med å ta valg som er bra for samfunnet, miljøet og skogen. Ett av de valgene er å ta vare på, og bruke skogens ressurser. Vi vet at det du blir glad i, tar du vare på.
Adresse Kontakt Kategori
Skogselskapet i Oppland
Øverbygdsvegen 48
2836 Biri
Telefon: 61180400
Aktiviteter