Gjøvik kommune

Oversikt over lag og organisasjoner

Diakonihuset Gjøvik

Diakonihuset er et senter for diakoni, et møtested for mangfold og kompetanse på tvers av livserfaring. Diakonihuset er en del av de 7 menighetene i Den norske kirke Gjøvik, og driftes av Gjøvik kirkelige Fellesråd. Vi arrangerer forskjellige typer møtepunkt, kurs og grupper.
Adresse Kontakt Kategori
Diakonihuset Gjøvik
Gjennomfaret 2
2818 Gjøvik
Telefon: 91696338
E-post: hj793@kirken.no
Aktiviteter